Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Koneviestin vuonna 2017 julkaistu turvallisuustietokorttisarja vaikutti maatiloilla tapahtuvien onnettomuuksien määrään – onnettomuudet vähenivät radikaalisti!

”Älkää ny teloko itteenne siellä niillä vehkeillä” – Koneviestissä vuonna 2017 julkaistu tietokorttisarja näyttää vaikuttaneen maatalouskoneilla sattuneisiin tapaturmiin.
Kuva: Jarkko Leppälä
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
Kuva: Jukka-Pekka Lindbäck
Kuva: Valmistaja
Kuva: Jukka-Pekka Lindbäck
Kuva: Jukka-Pekka Lindbäck
Luken tutkija TkT Jarkko Leppälä on mukana Savonian Matuke-hankkeessa kehittämässä maatilan työturvallisuuden koulutusta. Koneviestin tietokortteja voi hyödyntää turvallisuusasioiden perehdyttämisessä maatiloilla ja alan koulutuksissa.
Luken tutkija TkT Jarkko Leppälä on mukana Savonian Matuke-hankkeessa kehittämässä maatilan työturvallisuuden koulutusta. Koneviestin tietokortteja voi hyödyntää turvallisuusasioiden perehdyttämisessä maatiloilla ja alan koulutuksissa. Kuva: Jarkko Leppälä

Vuonna 2017 julkaistiin Koneviestissä maatalouskoneiden turvallisuustietokorttisarja, jossa esiteltiin eniten vahinkoja aiheuttavien maatalouskoneiden tyypillisimmät tapaturmariskit ja keinoja koneiden riskienhallintaan.

Turvallisuuskorttisarjan julkaisemisen jälkeen seurattiin kyseisillä koneilla sattuneiden tapaturmien kehitystä Melan MATA-tapaturmatilastosta. Koneviestin lukijoilla havaittiin tapaturmakehityksessä selvä tapaturmien vähentyminen turvallisuuskorttien julkaisun jälkeen sekä ei-tilaajiin että aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Tietokorttisarja perustui Luonnonvarakeskuksen ja Työterveyslaitoksen yhteistyössä julkaisemaan uuteen ”Maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallinta” -julkaisuun (2016). Tietokortit ja niihin liittyvä tapaturmien tilastotarkastelu tehtiin Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) rahoituksella.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Vahinkoja sattuu

Aikaisemmissa Luke:n maatalouden tapaturmatutkimuksissa oli huomattu, että maatalouskoneilla sattuneiden tapaturmaluvut olivat pysyneet vuodesta toiseen samoissa lukemissa. Konetapaturmien määrään ei näyttänyt vaikuttavan maatilojen määrän vähentyminen, minkä arvioitiin vähentäneen maatalouden kaikkien tapaturmien vahinkolukuja vuoteen 2015 asti. Vuoden 2015 jälkeen tapaturmien määrä kasvoi yleisesti.

Maatalousalalla sattuu tapaturmia vuosittain keskimäärin 4000–5000, joista maatalouskonetapaturmia on ollut noin neljännes eli 1000 tapaturmaa vuosittain. Vuosina 2017 ja 2018 tapaturmien määrän kasvu pysähtyi yleisesti ja laski hieman kahteen edelliseen vuoteen nähden sekä konetapaturmien että kaikkien tapaturmien osalta.

Turvallisuustietoa eri aiheista

Koneviestin julkaisemassa 10 turvallisuuskortin juttusarjassa vuonna 2017 käytiin systemaattisesti lävitse maatalouskoneiden yleisimpiä tapaturman aiheuttajia ja turvallisuusriskejä. Lisäksi esiteltiin tärkeimpiä riskienhallintakeinoja ehkäistä konetapaturmia maataloudessa.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Turvallisuustietokorttisarjan teemoja olivat: traktorin käyttö, kylvö- ja muokkauskoneet, työkoneiden automaatio, perävaunut, mönkijät ja niiden työlaitteet, leikkuupuimurit, etukuormaimet ja kuormaimet, henkilönsuojainten käyttö, kotieläintilan konetyöt sekä koneiden huolto- ja korjaustyöt.

Seuranta osoitti vaikutuksen

Juttusarja alkoi koneviestissä 29.4.2017. Maatalouskoneisiin liittyvät tapaturmat tarkistettiin vuosi juttusarjan julkaisun jälkeen aikavälillä 30.4.–29.4. vuosilta 2009–2018. Melan tapaturmatilastojen mukaan konetapaturmat vähenivät 19 % edellisvuoteen nähden juttusarjassa mukana olleilla maatalouskoneilla. Ei-tilaajien tapaturmissa sen sijaan tapahtui pientä nousua, joka kuitenkin oli normaalin vaihtelun rajoissa edellisvuosiin nähden. Periaatteessa tilaajienkin tapaturmat voisivat olla normaalin vaihtelun rajoissa, mutta käytännössä juttusarjan vaikutusta ei voi kuitenkaan sulkea pois.

Tarkastelu jouduttiin tekemään vuonna 2017 tilaajina olleesta Koneviestin lukijoiden joukosta. Tällöin vertailussa mukana oleva tilaajajoukko on ollut pienempi aikaisempina vuosina, minkä pitäisi periaatteessa vaikuttaa siten, että tapaturmat kasvavat vuosi vuodelta tilaajaotoksen kasvaessa kuten tilaajien konetapaturmakäyrä osoittaa. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan konetapaturmat vähenivät radikaalisti Koneviestin turvallisuustietokorttisarjan julkaisun jälkeen. Ei-tilaajien konetapaturmat puolestaan kasvoivat aikavälissä 30.4.2017–29.4.2018.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Tarkempi analyysi

Konetapaturmien lukumäärätarkastelu ei kuitenkaan välttämättä paljasta todellista tilannetta, vaan konetapaturmia tulee tarkastella suhteessa otoskoon muutoksiin nähden, eli suhteessa muutoksiin tilaajajoukossa ja maatalousyrittäjäjoukossa yleensä.

Tarkastelua korjattiin lähemmäs todellisuutta estimoimalla tai ottamalla huomioon konetapaturmien suhteellinen määrä vähentyneessä maatalousyrittäjäjoukossa ja tilaajajoukossa vuodesta 2009 vuoteen 2018. Verrattaessa 2017 ei-tilaajien ja tilaajien konetapaturmia per 1000 henkilöä, huomataan että ei-tilaajilla konetapaturmien suhteellinen osuus on kasvanut vuosittain, kun taas Koneviestin tilaajilla tapaturmien kasvu on ollut suhteellisesti paljon maltillisempaa huipentuen konetapaturmien radikaaliin vähentymiseen aikavälillä 30.4.2017–29.4.2018.

Kuviosta huomataan myös, että suhteellisesti Koneviestin maatalousalalla työskentelevillä tilaajilla on ollut säännöllisesti jopa kolme kertaa vähemmän konetapaturmia kuin maatalousyrittäjillä, jotka eivät ole Koneviestin tilaajia. Kaiken kaikkiaan maatalousyrittäjiä Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 57400, joista runsas kolmannes oli Koneviestin tilaajia.

Kiire ja väsymys lisäävät onnettomuuksia

Maatalouskoneiden aiheuttamat tapaturmat ovat keskimäärin hieman vakavampia kuin muut tapaturman aiheuttajat maataloudessa. Vakavasta vahingosta puhutaan, kun tapaturmasta aiheutuu yli kuukauden kestävä sairasloma. Lähtökohtaisesti Suomessa myytävät maatalouskoneet ovat turvallisia käyttää, kun niitä käytetään koneen käyttötarkoituksen mukaisesti. On selvitetty, että erityisesti konetöissä tapaturman riski kasvaa poikkeustilanteissa, kiireessä tai kun työskennellään väsyneenä.

On toki niin, että tapaturmien vahinkokehitys on vaihdellut vuosien varrella ennenkin, mutta ei voida toisaalta kiistää sitäkään, että juttusarjan ajankohtaan ilmennyt konetapaturmien selkeä vähentyminen antaa mahdollisuuden spekuloida, että juttusarja on vaikuttanut maatalouden konetapaturmia vähentävästi Koneviestin maatalouslukijoiden joukossa. Täten voidaan myös väittää, että Koneviestin turvallisuustietokortteja koskevalla juttusarjalla on ollut konetapaturmia vähentävä vaikutus Koneviestin lukijoiden joukossa.

Jos näin on, niin on erittäin harvinaista, että lehtijuttujen neuvonnallista vaikutusta on pystytty mittaamaan konkreettisesti ja että juttusarjalla on saavutettu tapaturmien väheneminen.

Kirjoittaja Jarkko Leppälä on tekniikan tohtori, Luonnonvarakeskus (Luke)

Tietokorttien teosta ovat vastanneet Jarkko Leppälän lisäksi Luken tutkijat Matts Nysand, Ari Ronkainen, Antti Suokannas sekä professori Risto Rautiainen. Henkilönsuojainten ja ammattitautien osalta tietokorttien tekoon osallistuivat TTL:n Jukka Mäittälä ja Eljas Kotilainen.

Kaikki sarjan turvallisuuskortit ovat luettavissa ilman kirjautumista KV:n nettisivuilta osoitteessa www.koneviesti.fi.

Turvallisuuskortti 1: Turvallisesti traktorilla KV 06/17

Turvallisuuskortti 2: Turvallisesti kylvö- ja muokkaustöissä KV 07/17

Turvallisuuskortti 3: Automatiikan ongelmat KV 08/17

Turvallisuuskortti 4: Turvallisesti mönkijällä KV 09/17

Turvallisuuskortti 5: Turvallisesti perävaunuilla KV 10/17

Turvallisuuskortti 6: Turvallisesti puimurilla KV 11/17

Turvallisuuskortti 7: Etukuormaimen riskit KV 12/17

Turvallisuuskortti 8: Turvallisesti kotieläintiloilla KV 13/2017

Turvallisuuskortti 9: Käytä henkilönsuojaimia KV 14/17

Turvallisuuskortti 10: Turvallisesti koneen huoltotöissä KV 15/2017

Sarjan jutut löytyvät helposti myös kirjoittamalla hakuikkunaan sana "turvallisuuskortti"