Tilaa Koneviesti

Koneviesti-lehden kestotilaus kannattaa. Ennen elokuun puoliväliä kestotilauksen tehneet saavat Koneviestin mukana Koneklassikot-kirja, jossa asiaa klassikkokoneista. Tilausvaihtoehtojen hinnat voivat vaihdella valitun tilaustyypin ja tilausjakson mukaan.