Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Turvallisuuskortti 3: Automatiikan ongelmat

Automaatio helpottaa koneiden käyttöä ja tehostaa työskentelyä. Automaation avulla voidaan päästä eroon joistakin koneen käyttöön liittyvistä vaaroista, mutta automaatiosta voi aiheutua myös uusia vaaroja. Valtaosa automaatioon liittyvistä onnettomuuksista tapahtuu häiriötilanteiden yhteydessä. On erityisen tärkeää, että automatiikka on kytkettynä pois konetta korjattaessa tai häiriöitä selvitettäessä. Korjaaminen on yleensä tehtävä kone sammutettuna.

 

Tapaturmatyyppejä:

”Viljan litistinmyllyn valsseihin joutunutta kiveä poistaessa mylly lähti käyntiin, koska automaattikäynnistys oli epähuomiossa jäänyt päälle. Keskisormi litistyi valssien väliin.”

”Nostolaiteen ulkopuoliset ohjausnapit eivät toimineet. Äestä kytkiessä nousin vetokoukun päälle ulottuakseni sisällä oleviin kytkimiin. Painaessani käyttökytkintä nostolaite nousi automaattisesti ja jalkapöytäni puristui vetokoukun ja traktorin väliin.”

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

”Kiskoilla liikkuva väkirehun jakoautomaatti oli juuri tehnyt kierroksen ja automaatin kiskon ja rullan väliin oli mennyt heinää. Viljelijä otti käsin heinää rullan välistä. Automaatti liikkui samalla täyttöpaikalle. Viljelijän käsi jäi puristuksiin automaatin ja täyttöputken väliin.”

Mikä on onnettomuuden perimmäinen syy?

Viljelijällä oli käytössään pyöröpaalain–käärin-yhdistelmä. Käytön helpottamiseksi viljelijä oli hankkinut yhdistelmän ohjaamiseen jälkiasennetun ohjausjärjestelmän, jota käytetään traktorin ohjaamosta. Paalaimeen oli syntynyt tukos, jota viljelijä oli mennyt selvittämään. Käyttäjän ollessa selvittämässä vikaa oli ohjausjärjestelmä käynnistänyt yhdistelmän, jolloin paalaimen kammion ovi sulkeutui ja viljelijä puristui kammoin oven väliin.

Vahingon sattumisen kannalta oleellista oli, että lähtiessään tekemään korjauksia, jätti käyttäjä koneyhdistelmän käyntiin ja lisäksi ohjausjärjestelmä oli aktiivinen.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Koska automatiikan toimintaa pystyi tarkastelemaan vain ohjausjärjestelmän käyttöliittymästä traktorin ohjaamossa, on kyseenalaista tiesikö viljelijä järjestelmän olleen aktiivinen.

Mitä tapahtui? Ja miksi?

Tutkimuksissa on todettu, että kun koneiden ja laitteiden avustavien toimintojen määrä kasvaa, koneiden käyttäjien ymmärrys järjestelmien toimintalogiikasta hämärtyy, sillä käyttäjä ei enää aiempaan tapaan osallistu toimintaan. Etenkin häiriötilanteissa voi olla vaikea ymmärtää mitä kone tekee ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Tällöin käyttäjä voi tehdä päätöksiä, jotka asettavat hänet itsensä tai sivulliset vaaraan.

Suurimmat riskitekijät

Yleisimmät automaation aiheuttamat onnettomuudet syntyvät koneen odottamattomasta liikkeestä tai käynnistymisestä. Odottamaton liike aiheuttaa tapauksesta riippuen iskuja, puristumisia, kaatumisia tai muita vahinkoja.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Automaatioon liittyvät onnettomuudet tapahtuvat yleensä häiriötilanteissa. Siksi häiriöiden poistaminen parantaa turvallisuutta. Monet häiriöt johtuvat huonosta asennuksesta ja liitosten huonoista kontakteista tai antureiden likaantumisesta. Myös virransyöttö on syytä varmistaa.

Tärkeimmät turvallisuusseikat:

Estä odottamaton käynnistyminen

• Selvitä koneen toimintalogiikka, tiedä miten kone käyttäytyy. Älä tee korjauksia, jos kone voi käynnistyä.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Pidä kytkennät ja ohjainlaitteet puhtaina ja merkinnät selvinä

• Kosketushäiriöt aiheuttavat vikatilanteita. Likaiset tai epäselvät merkinnät häiritsevät kiireessä tai häiriötilanteessa ja pahimmillaan voivat antaa vääriä ohjaussignaaleja.

Ole tarkkaavainen koneen käytössä ja huollossa

• Huollot, korjaukset ja tukkeuman poistot pitää yleensä tehdä virrat sammutettuna. Noudata valmistajan huolto-ohjeita.

• Koneen käydessä tarkkaile jatkuvasti koneen tilaa ja toimintaa. Tiedä mitä kone on tekemässä ja tekee seuraavaksi.

Muuta huomioitavaa:

• Kertaa käyttöohje ennen koneen käyttöä, jos viimeisimmästä käyttökerrasta on kulunut aikaa. Tarkasta ohjeet myös ryhtyessäsi tekemään korjauksia.

• Pidä anturit puhtaina.

• Huolehdi kunnollisesta sähkönsyötöstä ja sähköjohtojen kunnosta.

• Pysy tarkkaavaisena ja tarkkaile koneen toimintaa.

• Pysy poissa koneen vaara-alueelta.