Metsävarusteltu maataloustraktori vai varsinainen metsäkone metsätöissä — metsätyö vaatii varustelua

Uusimpien traktoreiden hydrauliikan ja voimansiirron kehitys ja suurentuneet tehot ovat mahdollistaneet integroitujen voimansiirtoratkaisujen käyttämisen metsäperävaunuissa ja tehokkaampien nostureiden käytön. Olisiko maataloustraktoreille taas käyttöä metsätöissä?
Tilaajalle
Usein taitetaan peistä siitä, tulisiko metsävarusteltuja maataloustraktoreita käyttää enemmän metsätöissä. Koneviesti selvitti, miten nykyaikaisella tekniikalla varustettu maataloustraktori soveltuisi puutavaran lähikuljetukseen.