Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Lietteenlevityksen trendit

Nivalan työnäytöksessä tuli esille, että lietteen ravinteiden ja bakteerien tehokkaalla hyödyntämisellä on selkeät kustannussäästöt viljelijälle. Vetovannasmultain on yleisin lietteen levityslaite viljelijöiden omiin lietevaunuihin, mikä johtunee työleveyteen perustuvasta investointituesta. Näissä työleveydet ovat useimmiten 12 tai 15 metriä.

Urakoitsijalle kiekkomultain ja varusteltu vaunu

Urakoitsijat kuitenkin ovat kiinnostuneempia kiekkomultaimista, joilla liete saadaan sijoitettua paremmin kasvien hyödyksi kovissakin olosuhteissa. Urakoitsijan lietevaunu on tyypillisesti 17 m3 tilavuudella ja erikoisvarusteilla, joita ovat muun muassa sähköisesti ajonopeuden mukaan säätyvä virtausmäärä, rapuohjaus tai rasvari, kertoo Agronicin myyntipäällikkö Juho Westerberg. Pienemmät vaunut ovat Agronicilla usein perusvarusteilla.

PEL-tuotteen Livakka-edustaja Olli Lönnroos kertoo, että isompien 18 m3 vaunujen osuus on pienentynyt roimasti. Lönnroos analysoi, että viljelijät ovat aiempaa kiinnostuneempia vaunun kokonaispainosta pellon rakenteen näkökulmasta.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Ravinteista pitäisi puhua

Tomas Kjellman määrittelee, että kaksikiekkoiset multaimet, jotka leikkaavat ja avaavat peltoa tiivistämättä pellon pintaa, ovat lietteen sijoituskyvyn kannalta parhaita. Kjellmann näkee, että karjanlannan ravinnearvot tulisi pitää tärkeämpänä kuin levityslaitteisiin kohdistuva investointituki, koska pitäisi puhua viljelymaan kehittämisestä vuosien aikajänteellä.

Kjellmann kertoo tutustuneensa Hollannissa toimintamalliin, jossa urakoitsijan saama korvaus määräytyy tilan maitotuotoksen mukaisesti. Tämä on vielä pitemmälle viety malli Suomessa esitetystä ajatuksesta, jossa rehu-urakoitsijan korvaus perustuisi tuotettuihin rehuyksiköihin. Molemmat ohjaisivat todennäköisesti myös pellon kestävään kasvukunnon kehittämiseen.

Kjellmann ennustaa myös, että lietteen siirtoajo lisääntyy ja lietettä levitetään jatkossa enemmän sopimuspohjaisesti myös viljatiloille.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Vetoletkumenetelmä lisääntyy

Haka Centerin toimitusjohtaja Kalle Piirainen sanoo, että kasvanut lietteen siirtokapasiteetti on pienentänyt lietevaunujen kokoa, koska vaunu on nykyisin enemmän pelkässä levitystyössä ja hintataso halutaan pitää kurissa. Piirainen tiivistää, että samasta syystä lietteen vetoletkumenetelmän kysyntä kasvaa.

Vetovantaan ja kiekon hyödyt samassa ratkaisussa?

Vogelsang kertoi Nivalassa tanskalaisinnovaatioon pohjautuvasta lietteenlevityksen lisälaitteesta, jolla ammoniakkipäästöjä voidaan merkittävästi hillitä. Vogelsang Oy:n toimitusjohtaja Keijo Pajari sanoo ratkaisun olevan valmiina kaupalliseen käyttöön.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Koneviestin tietojen mukaan ratkaisu perustuu tanskalaisen Biocoverin innovaatioon, jossa lietteen nestemäinen komponentti hapotetaan rikkihapolla. Ammoniakki ei haihdu, jolloin typpi jää kasvien ravinteeksi. Biocoverin mukaan käsittely tulee tehdä lietteenlevityksen yhteydessä siksi, että hapon kulutus pysyisi mahdollisimman pienenä. Menetelmä on Tanskassa yli 100 urakoitsijan käytössä.