Seineläinen Someca DA 50 -traktori oli ranskalais-italialaisen yhteistyön tulos – 60-luvun alussa Somecat ja Fiatin traktorit muuttuivat denttisiksi

Ranska on EU-maiden vahvin maatalousvaltio ja tulee varmasti sellaisena pysymäänkin. Traktoreiden ja muiden maatalouskoneiden valmistuksella on aina ollut merkittävä rooli Ranskan yrityselämässä, mutta alkuperäiset ranskalaistuotteet ovat jääneet muualla Euroopassa varsin tuntemattomiksi. Sen sijaan suurien monikansallisten traktorivalmistajien Ranskan tehtailla tekemät koneet tiedetään kaikkialla Länsi- ja Pohjois-Euroopassa.
Tilaajalle