Traktorille uusia työmaita - Rautahevosia ja tiekarhuja

Muutamat traktorimerkit todettiin 1920-luvun mittaan kelvoiksi maatalouskoneiksi, joten seuraavaksi niitä alettiin soveltaa muuhunkin työhön. Telatraktoreista etsittiin ratkaisua puunkuljetukseen, mutta useimmiten konesavotat jouduttiin viemään loppuun hevosilla. Sorateiden ylläpito onnistui traktoreilla ja varsinkin niistä rakennetuilla tiehöylillä verrattoman hyvin heti ensimmäisistä kokeiluista lähtien.
Tilaajalle