Naarva-metsäperävaunun muokkainvaruste - Kuljettimesta kuokankorvikkeeksi

Laikutus on jo pitkään käytössä ollut metsänuudistuksen kevyempi muokkausmenetelmä. Alkuun laikutus tehtiin kuokalla, sittemmin erilaisilla konevetoisilla laitteilla ja nykyisin myös kaivukoneilla. Pentin Paja Oy on kehitellyt erilaisia laikutuslaitteita, kuten Koneviestissä 17/2013 esitellyn metsäkoneen laikutusvarusteen. Erilaisten kokeilujen ja versioiden jälkeen nyt näyttää löytyneen viisasten laikku.
Tilaajalle