Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Tarkkuutta maatilan rakennushankkeiden suunnitteluun – ota nämä asiat huomioon uusien investointien suunnittelussa

Maidontuotannon rakennekehityksen edetessä tuotantoon liittyvien rakennushankkeiden koko kasvaa. Vaikka tuottajahinta on tipahtanut, investoimalla voidaan parantaa tuotannon kannattavuutta ja turvata tuotannon jatkuminen myös tulevaisuudessa. Jokaisen yrittäjän pitää tulevaisuutta pohtiessa tietää tarkasti oman tilansa realiteetit.
Uutta rakennusta suunniteltaessa on tärkeää tietää käytettävät työmenetelmät, jotka vaikuttavat esimerkiksi konehankintoihin. Suunnitelmien muuttaminen rakennusvaiheessa kasvattaa helposti kustannuksia.
Uutta rakennusta suunniteltaessa on tärkeää tietää käytettävät työmenetelmät, jotka vaikuttavat esimerkiksi konehankintoihin. Suunnitelmien muuttaminen rakennusvaiheessa kasvattaa helposti kustannuksia. 
Investointia suunnitellessa pitää kysyä, mikä on todella tarpeellista. Voisiko jonkin asian tehdä yksinkertaisemmin, tehokkaammin tai halvemmalla?
Investointia suunnitellessa pitää kysyä, mikä on todella tarpeellista. Voisiko jonkin asian tehdä yksinkertaisemmin, tehokkaammin tai halvemmalla? 
Yhtenä investointivaihtoehtona on olemassa olevien seinien täysimittainen hyödyntäminen ja tuottavien eläinpaikkojen maksimointi esimerkiksi rakentamalla nuorkarjalle kevyitä lisärakennuksia.
Yhtenä investointivaihtoehtona on olemassa olevien seinien täysimittainen hyödyntäminen ja tuottavien eläinpaikkojen maksimointi esimerkiksi rakentamalla nuorkarjalle kevyitä lisärakennuksia. 
Jokaisen tilan on mietittävä mahdollisuuksia omista lähtökohdistaan, voidaanko esimerkiksi olemassa olevaa rakennuskantaa hyödyntää uutta tehdessä.
Jokaisen tilan on mietittävä mahdollisuuksia omista lähtökohdistaan, voidaanko esimerkiksi olemassa olevaa rakennuskantaa hyödyntää uutta tehdessä. 

Rajut muutokset maidontuotannon markkinatilanteessa yhdistettynä tukipolitiikan muutoksiin ovat asettaneet investointia suunnittelevat lypsykarjatilat entistä kovemman pohdinnan eteen.

Tiukassa tilanteessa ammattitaitovaatimukset korostuvat, eikä keskinkertainen suoritus enää välttämättä riitä onnistumiseen.

Epävarmuudesta kertoo myös se, että viime vuonna investointitukihakemuksia jätettiin Ely-keskuksiin niukanlaisesti. Hiljaisuuteen vaikuttaa myös EU:n ohjelmakauden vaihtuminen. Kun alkaneen kauden investointiehdot eivät olleet selvillä, moni tila halusi tehdä suunnitellun investoinnin ymmärrettävästi tiedossa olevilla viime kauden ehdoilla.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Täytyy kuitenkin muistaa, että vallitsevasta yleisestä synkistelystä ja tiukasta tilanteesta huolimatta osa tiloista kuitenkin pärjää hyvin ja tekee tulosta. Katseita on myös suunnattu – ja on suunnattava pidemmälle aikavälille. Markkinanotkahduksen uskotaan hellittävän, ja maailmanlaajuinen kysyntä ruoalle on kasvussa maapallon väkimäärän noustessa.

Yksi vaihtoehto on ottaa nykyisestä tuotantokapasiteetista enemmän irti, ja mahdollisuuksien mukaan on lisättävä eläinpaikkoja olemassa olevien seinien sisälle ja pyrittävä karsimaan kuluja.

Maitotilojen investointeja pohdittiin asiantuntijaluennoitsijoiden johdolla valiolaisten osuuskuntien maitotilayrittäjille järjestämällä navetanrakennuskurssilla Ikaalisissa joulukuussa.

Suunnittele huolella

Onnistunut investointi lähtee kunnollisesta suunnittelusta. Yrittäjän kannattaa pitää yhteyttä eri alojen asiantuntijoihin sekä viranomaisiin ja rahoittajaan heti projektin alusta alkaen. Huomioon tulee ottaa niin rakennussuunnittelu, tuotantorakennusten toiminnallinen suunnittelu, peltoviljelyn ja ruokinnan vaatimukset investoinnin jälkeen kuin myös eläinterveys ja kanssayrittäjät.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Oman lisänsä investointiin tuovat tarvittavat viranomaisluvat. Jotta niiden käsittely ja hyväksyminen sujuisi jouhevasti, kannattaa viranomaisiin olla yhteydessä jo aikaisessa vaiheessa suunnittelun aikana. Näin voidaan välttyä suunnitelmiin mahdollisesti tulevilta muutoksilta lupavaiheessa, ne kun saattavat aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia.

Esimerkiksi rakennustarkastaja kannattaa ottaa mukaan jo rakennuslupahakemuksen tekovaiheessa.

Myös kaikkien tehtyjen suunnitelmien yhteensovittaminen on tärkeää, mutta jää valitettavan usein vajaaksi. Rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitelmien ja esimerkiksi kalusteasennusten yhtenevyydellä säästytään rakennusvaiheen aikatauluongelmilta ja vähennetään syntyviä lisäkustannuksia.

Hankkeelle ja sen suunnittelulle pitää siis varata riittävästi aikaa.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Varo ylitystä

Investoinnin kannattavuudesta merkittävä osuus muodostuu rakennuskustannuksesta. Yli-investointiin ei ole varaa.

Kun puhutaan lehmäpaikan hinnasta, pitää aina olla selvillä mitä siihen kuuluu. Pelkän lypsylehmän paikan kustannus on huomattavasti pienempi kuin paikan, johon sisällytetään myös nuorkarjalle vaadittavat tilat sekä mahdolliset lisärakennukset, kuten rehuvarastot. Tukitoimintojen laajuus huomioiden lehmäpaikan kustannushaitari liikkuu tällä hetkellä 8 000–15 000 eurossa.

Rakentamisen budjettia laadittaessa pitää olla realistinen. Budjettien ylittyminen ei ole tavatonta, ja tyypillisesti ylitys saattaa olla 10–20 prosenttia. 10 000 euron lehmäpaikalla laskettuna se tarkoittaa 1 000–2 000 euron ylitystä jokaista rakennettua lehmäpaikkaa kohti.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

100 lehmälle laskettuna budjetin ylittyminen voi tarkoittaa siis jo 200 000 euroa enemmän. Jos laina-ajaksi oletetaan 15 vuotta, täytyy lainanlyhennyksiin löytyä yli 13 000 euron suuruinen lisäerä jokaisen vuoden ajan. Samalla myös korkokulut kasvavat. Helposti budjetoitua suuremmaksi nouseva erä ovat esimerkiksi maanrakennuskustannukset, joiden ennakointi on hankalaa.

Kun investointikustannusta pyritään puristamaan alaspäin, pitää miettiä omia suunnitelmia ja toiveita kriittisesti. Tarvitsenko tätä konetta tai tilaa todella? Mitä olemassa olevaa voin hyödyntää? Voisiko tämän rakentaa kevyemmin?

Tarpeellinen pitää tehdä, mutta turhaa ei mitään.

Lisäksi suunnitelma eläinpääoman lisäämiseksi tuotantokapasiteetin täydeksi hyödyntämiseksi sekä mahdolliset peltoviljelykaluston päivitykset ja rakentamisen jälkeisten korvausinvestointien tarve pitää olla selvillä.

Kaikki edellä mainitus kysymykset ovat tilakohtaisia ja riippuvat lähtötilanteesta, yhtä oikeaa ratkaisua ei ole. Jos joka paikassa toimiva ”standardinavetta” olisi mahdollinen, olisi se jo keksitty.

Kilpailuta ja sovi

Rakentamisen hankintoja kilpailuttamalla pystytään hyödyntämään tavarantoimittajamarkkinoiden mahdollisuudet. Kilpailuttamalla löydetään toiminnallisesti tarkoitukselliset, laadukkaat tuotteet ja voidaan painaa investointikustannusta alemmas.

Mikäli tavaraa ja työtä tilataan useammalta toimijalta, on urakkarajojen selkeys tärkeää – esimerkiksi kenen vastuulla ovat työmaalla kuluvat tarvikkeet.

Jos varsinainen rakentaminen teetetään kokonaan ostopalveluna, voi viljelijä hyödyntää omaa työtään esimerkiksi työmaan siivouksessa. Työturvallisuuden pitää olla kunnossa.

Rakennusprojektin läpiviemiseen tarvittavien sopimuksien teossa voidaan hyödyntää esimerkiksi Rakennustiedon valmiita sopimuspohjia.

Laske riskit

Investointia ja sen taloudellisia vaikutuksia varten pitää tehdä tarvittavat taloudelliset laskelmat, jotka vaaditaan myös investointituen hakemiseen. Kattavien laskelmien avulla yrittäjä saa tietoonsa investoinnin mahdollisuudet ja riskit. Laskelmien kanssa myös neuvottelu rahoittajan kanssa on helpompaa.

Talouslaskelmia pitää pyörittää myös keskeisimpien muuttujien ympärillä ja selvittää niiden vaikutus investoinnin kannattavuuteen.

Investointikustannuksen ohella keskeisin muuttuja on tuotteesta, tässä tapauksessa maidosta, saatava hinta. Esimerkiksi yhden robotin tila, joka tuottaa meijeriin 650 000 litraa maitoa vuodessa, saa 292 500 euroa myyntituloja maidosta 45 sentin litrahinnalla. Tämän hetken noin 37 sentin keskihinnalla tulo tipahtaa 240 500 euroon, eli yli 50 000 euroa. Summalla palkkaisi jo kevyesti tilalle yhden työntekijän.

Ikaalisten kurssilla rahoittajan edustaja kehotti käyttämään riskilaskelman tuottajahintana 30 senttiä litralta. EU:n keskihinta maidolle oli viime marraskuussa Milk Market Observatoryn mukaan 30,6 senttiä litralta. Naapurimaistamme Viron tuottajahinta oli alle 23 senttiä ja Ruotsissa 32,8 senttiä.

Tee budjetti

Koska rakentamisen kulut tulevat investointitukimaksatuksia edellä, pitää selvittää väliaikaisrahoituksen tarve.

Budjetointia, eli arviota tulojen ja menojen ajankohdasta sekä suuruudesta, suositellaan aina ja varsinkin, jos maksuvalmius on valmiiksi tarkalla. Lyhyen aikavälin, kuten kuukausibudjetin tekeminen rakentamisvuodelle auttaa seuraamaan projektin etenemistä, ja budjetti toimii työkaluna myös neuvotteluissa sidosryhmiin, kuten pankkiin päin. Budjetista voi ennakoida esimerkiksi lainanlyhennysten lykkäysten tarpeen.

Huomioon kannattaa ottaa myös arvonlisävero, jota kertyy rakennusaikana maksettavaksi huomattavan paljon. Tilan kannattaa pohtia esimerkiksi kuukausiperusteiseen alv:hen siirtymistä, mikä tasaa rahaliikennettä.

Rakentamisessa kannattaa muistaa heikoimman lenkin vaikutus, kuten tuotannossakin. Tynnyri vuotaa aina matalimman laudan kohdalta.