Lämmönvaihtimella lämpöä talteen kuivurin poistoilmasta – ilmaista energiaa hyötykäyttöön

Helsingin yliopistolla tutkittiin lämmön talteenottoa viljankuivurin poistoilmasta passiivisten levylämmönvaihdinten avulla. Ilmasta energiaa kyllä syntyi, mutta toimintavarman käytännön sovelluksen luominen vaatisi vielä hieman tuotekehitystyötä. Koska lämmönvaihtimet toimivat sitä tehokkaammin, mitä viileämpää ulkoilma on, voitaisiin niiden avulla parantaa etenkin yökuivauksen kannattavuutta.
Tilaajalle