Kierrätetyt maa-ainekset hyötykäyttöön - Vaihtoehtoja läjitysmaiden ja kierrätysmassojen käyttöön

Rakentamisessa syntyy ylimääräistä maata valtavia määriä. Etenkin eteläisessä Suomessa ja kasvukeskuksien ympäristössä niiden sijoittaminen on kallista ja hankalaa. Ylijäämämassojen sijoittamiselle on tiukat määräykset, mutta oikein suunniteltuna maamassojen kierrätys voi tarjota maatiloille aivan uusia ansaintamahdollisuuksia.
Tilaajalle