Fiat 100 (80R) -traktori valmistettiin telakoneiden alustalle ja telan tilalle asennettiin pyörät – Suomeen tuotiin vain neljä kappaletta puutavarakuljetuksiin

Euroopan maatilat olivat 1950-luvulla kooltaan melko vaatimattomia nykyajan EU-kuntoisiin tiloihin verrattuna. Paikallisten traktorivalmistajien tuotteet myötäilivät pientilavaltaisia markkinoita, eikä yli 60 hv:n pyörätraktoreita ollut edes tarjolla. Harvalukuiset suurtilat käyttivät telakoneita tai tuottivat ykköstraktorinsa Amerikasta. Yleensä kuitenkin käytettiin yhden suuren koneen sijasta useampaa pientä.
Tilaajalle