Kyntöauran laukaisulaitteet vähensivät onnettomuuksia ja laiterikkoja — nostolaite edellytti uutta tekniikkaa

Traktoreilla kyntäminen oli monta kertaa hevoskyntöä tehokkaampaa, mutta auran kärjen osuessa kiveen tiesi se yleensä pajareissua. Erilaisilla auroihin ja traktoreihin lisätyillä varolaitteilla saatiin estettyä enimmät rikkoontumiset.
Tilaajalle
Hinattavissa auroissa laukaisulaite oli vetoaisassa. Kuormituksen kasvaessa liian suureksi, säädettävä jousi painui kasaan, jolloin vetokita aukesi. Laukaisulaite lukittui automaattisesti, kun se painettiin takaisin vetolenkkiin, eli se toimi myös pikakytkentälaitteena. Lukituksen pystyi vapauttamaan myös manuaalisesti