Alkuajan kampitraktoreissa käytettiin mageneetto sytytystä – näin toimii laukaisumagneetto

Suurjännitemagneetto antaa vahvan kipinän korkeilla kierroksilla, mutta hitaasti pyörittämällä se ei tuota virtaa moottorin käynnistymiseen tarvittavia määriä. Tämä hankaloitti aikanaan kampikäynnistystä. Avuksi kehitettiin laukaisulaite, joka antoi ankkuriakselille riittävästi vauhtia verkkaisellakin veivauksella.
Tilaajalle