Näin Takamäen kylä Tarvasjoella sai ensimmäisen traktorin vuonna 1950 – kun isä-Lauri traktorin osti

Tarvasjoen pitäjän Takamaan kylässä oli sotien päätyttyä parikymmentä pienehköä maatilaa. Vain kahdella tilalla oli peltoa kolmisenkymmentä hehtaaria. Kotonani oli 15 hehtaaria, ja muut tilat olivat 5–15 ha:n luokkaa. Viljelystyöt tehtiin hevosvetoisesti, eikä kylässä ollut vielä yhtään traktoria.
Tilaajalle