Bauma 2007: Kopiointi on kansainvälistymisen kääntöpuoli

Kopiointi on ominaista uusilla ja nopeasti kehittyvillä markkinoilla, joilla ei ole omaa koneenvalmistusperinnettä. Kopiointi on helppo tapa päästä alkuun, mutta se vääristää kilpailutilannetta ja heikentää perinteisten teollisuusmaiden, kuten Suomen asemaa kansainvälisessä kilpailussa ja vaikuttaa siten elämäämme. Saksalainen konevalmistajien yhdistys VDMA on nyt käynnistänyt kampanjan, jossa taistellaan koneiden ja varaosien kopiointia vastaan.
Tilaajalle