Heikosti kantava maaperä voidaan vahvistaa sidosaineita lisäämällä – Allu PF 7 + 7 -painesyöttimellä maan stabiloituu kuravellistä kiinteäksi

Upottavat maapohjat voidaan stabiloida vakaiksi ja saastuneet massat koteloida vaarattomiksi. Menetelmä muuttaa hyllyvän hetteikön vuorokaudessa raskaan työkoneen kantavaksi alustaksi.
Tilaajalle