MultaVex-seulakauha tarjoaa yksinkertaista seulontatehoa

Kivisellä maalla kaivantojen täyttäminen voi olla hankalaa puuhaa, sillä kaapelin tai putkien päälle ei saisi jäädä lohkareita. Multavex-kauhalla kaivumaat saa seulottua suoraan kaivantoon.
Tilaajalle