Maarakennuskoneiden myynti 2005 hienoisessa nousussa

Kokonaismyynti maarakennuskoneissa kasvoi viime vuonna vuoteen 2004 nähden noin viisi prosenttia. Teknisen Kaupan Liiton keräämien tietojen ja muutamien tärkeimpien järjestöön kuulumattomien koneliikkeiden antamien lukumäärien mukaan myytyjen koneiden yhteismäärä nousee yli 2000 koneeseen.
Tilaajalle