Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Urakoinnin hintatiedot - Hinnat kohonneet aiempaa vähemmän

Urakointihinnat ovat nousseet kahden vuoden takaisesta kyselystä aikaisempia vuosia vähemmän. Näyttää siltä, että moni urakoitsija on pitänyt hinnat samana viimeiset pari vuotta.

Paljon urakoitujen peltotöiden, leikkuupuinnin ja kasvinsuojeluruiskutuksen hehtaaritaksat nousivat vuodesta 2014 vuoteen 2016 noin 2–2,5 prosenttia eli noin reilun prosentin verran vuotta kohti. Puinnin ja ruiskutusten taksat olivat keskimäärin 102,6 euroa/ha ja 18,2 euroa/ha vuonna 2016 (alv 0 %).

Monissa yleisissä töissä taksojen muutos on ollut tätäkin pienempi. Suorakylvön hinta nousi alle prosentin kahdessa vuodessa (67,5 euroa/ha). Lietteen sijoituslevityksen kuutiohintaan ei käytännössä ole tullut muutosta (2,73 euroa/m3), kuten ei myöskään säilörehun paalauksen ja käärinnän hintaan (15,9 euroa/paali sis. muovi).

Myös muille aloille tehdyissä töissä hintojen nousu on ollut tyypillisesti parin kolmen prosentin verran kahden vuoden aikana. Lumitöissä tuntitaksa oli keskimäärin 54 euroa/h (52,4 euroa vuonna 2014), nousua 3 % kahdessa vuodessa.

Urakointihintojen korotuspaineita vähensi polttoaineen hinnan lasku vuodesta 2014. Kesällä 2014 kevyen polttoöljyn hinta (alv 0 %) oli 84 senttiä ja kesällä 2016 noin 62 senttiä/litra (Öljyalan keskusliitto). Maatalouden viime vuosina heikentynyt kannattavuus ei myöskään ole ollut otollinen maaperä hintojen nostolle.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

TTS seuraa maatilojen tekemän koneurakoinnin toteutuneita taksoja joka toinen vuosi tehtävällä kyselyllä. Talvella tehtyyn taksakyselyyn vastasi noin 620 koneurakointia tehnyttä yrittäjää.

Kyselyyn vastaajat vaihtuvat jonkin verran vuosittain, mikä aiheuttaa merkittävää vaihtelua vähemmän urakoitujen töiden keskihintoihin.

Oheisissa taulukoissa (löytyvät lisätietoa-palkista) on esitetty keskimääräiset urakointihinnat ilman arvonlisäveroa. Hintojen vaihtelu on laskettu keskihajonnan avulla (hintojen keskimääräinen poikkeama keskiarvosta). Minimi- ja maksimitaksat kertoisivat toki ääripäät, mutta yleensä vain yksittäiset tapaukset.

TTS-Kone avuksi kustannusten laskentaan

TTS:n ylläpitämä TTS-Kone-konekustannusten laskentaohjelma on kätevä apuväline kustannusten laskentaan. Se sisältää kustannuslaskentapohjat erikokoisille traktoreille, puimureille ja lukuisille eri työkoneille sekä viljankuivaukseen. Ohjelmalla voidaan tarkastella yksittäisten tekijöiden, esimerkiksi käyttömäärän, työnmenekin tai polttoainekustannusten vaikutusta kustannuksiin.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Ammatikseen urakoivan on kerättävä kaikki työstä aiheutuvat kustannukset urakointihinnassa.

Pääomakulujen osalta urakointimäärä ja koneiden käyttöaste ovat ratkaisevia urakointihinnan muodostamiselle. Oman työn hintaa laskiessa pitää tietää, mikä on laskutettavien tuntien osuus kokonaistyöajasta.

Kuva: Tapio Vesterinen, taulukkolähde: TTS Työtehoseura