Suhdanteet nousussa – odotukset korkealla

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Odotukset sekä kaupan että kuljetusyritysten parissa ovat korkealla. Suurin kaupan kasvu tulee nyt Maxpossa pääosissa olleiden yli 16 tonnisten kuorma-autojen luokassa. Raskaiden kuorma-autojen myynti on kasvanut 13,5 % viime vuoteen verrattuna. Sen sijaan enintään 6 tonnisten keveiden kuorma-autojen myynti jatkaa laskuaan. Pudotusta viime vuoteen verrattuna on peräti 36,8 %. Siirtymää tapahtuu etenkin pakettiautojen suuntaan. Pakettiautokauppa onkin 19,8 % kasvussa. Myös 6–16-tonnisten myynti on hienoisessa kasvussa.

Pienyritysten määrän kasvu ja vuosien 2008–2010 lamavuosien jäädyttämät investoinnit näkyvät nyt pakettiautokaupassa. Kuorma-autokauppaan vaikuttaa ensisijaisesti kaupan ja teollisuuden kysynnän muutokset. Viennin ja investointien on arvioitu jatkavan kasvuaan, joten se tulee näkymään myönteisesti kuorma-autokaupan puolella.

Juuri julkaistusta SKAL-kuljetusbarometristä selviää, että kuljetusyritysten odotukset kuljetusmäärien ja liikevaihdon kehityksestä ovat korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2011, mutta kannattavuus laahaa edelleen. Vain 22 % yrityksistä on onnistunut parantamaan kannattavuuttaan. Tilanne kertoo kovasta kilpailutilanteesta ja kapeista marginaaleista.

Suomen viennin arvo kasvoi heinäkuussa 20 % ja tuonti 17 % edellisvuodesta. Tämä heijastui satamiin, ja 40 % ulkomaan liikennettä harjoittavista kuljetusyrityksistä lisäsi kuljetusmääriään kesällä. Kaikista vastanneista 28 % nosti kuljetusmääriään.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Ulkomaan-, sopimus- ja säiliöliikennettä harjoittavista yrityksistä puolet oli kasvattanut liikevaihtoaan kesän aikana. Alueellisesti liikevaihtoaan kasvattaneita oli eniten pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa. Suotuisin kehitys oli kappaletavarakuljetuksissa, joihin sisältyvät esimerkiksi isojen infrahankkeiden vaatimat rakennustarvikekuljetukset. Ainoastaan puutavarakuljetuksien liikevaihto on laskussa, mutta se selittyy tavanomaisen kausivaihteluna. Odotukset ovat kuitenkin korkealla, sillä 44 % tukki/kuitupuuta kuljettavista yrityksistä näkee liikevaihtonsa kasvavan loppuvuoden aikana. Muutoin kaikilla sektoreilla suunta on ylöspäin. Kuljetustalouden pitkän aikavälin tarkastelussa ollaan vahvalla nousukäyrällä.

Timo Rintakoski