Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Hankkijan SolOptix-maaperäskanneri

Kuva: Valmistaja

Hankkija esittelee SoilOptix-peltoskannauspalvelun, jolla voidaan kartoittaa maalajien, multavuuden ja ravinnepitoisuuksien vaihtelua. Laite on kanadalainen SoilOptix gammaspektrometri, joka mittaa maasta vapautuvaa gammasäteilyä. Säteilyarvot sijoitetaan lohkokarttaan ja mittaustulokset yhdistetään maanäytteisiin, jotta saadaan tieto pH:sta, maan rakenteesta, multavuudesta ja ravinteista, kuten fosforista. Tanskalainen FieldSense rakentaa suunnittelupohjan, jonka avulla Hankkija pystyy analysoimaan peltoskannauskarttoja. Karttoja voi Hankkijan mukaan hyödyntää GPS-paikannuksella ja Isobus-standardiin kuuluvan Variable Rate Maps -toiminnallisuuden avulla.

SoilOptix skannaus mittaa gammasäteilyn isotooppeja ruokamultakerroksesta. Mittaussyvyyteen vaikuttaa maan multavuus ja kivennäismaalajien suhteet. Koneviestin tietojen mukaan tarkkojen ravinnepitoisuuksien ja -tyyppien erotteluun tarvitaan täsmälliset referensseiksi otetut maanäytteet. SoilOptix-skanneri mittaa pellon maalajitesuhteet kivennäisfraktioiden säteilyn suhteessa. Lohkon perusmaalajitekartat ovat käytännössä samoja kuin mitä saadaan esimerkiksi EM- ja EC-skannereilla. Tarkennetut ravinnepitoisuuskartat johdetaan säteilyarvojen ja viljavuuslaboratorion ravinne- ym. mittausten yhtälönä. Tämän lisäksi muun muassa biologiset tekijät ja visuaaliset havainnot maaprofiilin tilasta ovat hyödyksi kokonaisuuden ymmärtämiseksi.