International Mogul 8-16 -traktori oli ketterä kevytvetäjä – Suomeen näitä alkuajan traktoreita tuli muutamia kappaleita Pietarista

Kysyntää varmistaakseen IH kehitti pienemmille tiloille tarkoitetun Mogul-mallin 8-16. Numeroista ensimmäinen tarkoitti veto- ja jälkimmäinen hihnapyörätehoa. Traktorista tehtiin mahdollisimman huokea ja yksinkertainen.
Tilaajalle