Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Laskuri arvioi navettainvestoinnin riskit

Maidontuotannon voimakas rakennemuutos edellyttää lypsykarjatiloilta jatkuvia investointeja. Luonnonvarakeskus (Luke) pyrkii edesauttamaan järkevien investointipäätösten tekoa uudella laskentatavalla, joka huomioi investoinnin kannattavuustarkastelussa riskit. Tavoitteena on kotimaisen maidontuotannon jatkuminen taloudellisesti vakaalla pohjalla.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Suomalaiset maidontuottajat ovat olleet melko hyvin turvassa maailmanmarkkinahintojen heilahteluilta. Tuonnin ja viennin merkitys maitosektorille kasvaa kuitenkin jatkuvasti, minkä seurauksena maailmanmarkkinoilla tapahtuvat kysynnän ja tarjonnan vaihtelut heijastuvat enenevässä määrin myös suomalaisen tuottajan saamaan maidon hintaan.

”Maidon hintavaihteluiden ohella tuottajat joutuvat kohtaamaan tuotantopanosten hintavaihtelut, jotka voivat aiheutua esimerkiksi rehuntuotantoa koettelevista sääoloista tai energian hinnan heilahteluista”, työkalun kehittänyt Luken tutkija Olli Niskanen kertoo.

Ajankohtaista kysymystä maidontuotannon hintariskeistä tarkastellaan Luken tutkimuksessa, jonka tavoitteena on, että jokainen investointiin lähtevä yrittäjä ja investoinnin rahoittaja pystyisi harhattomasti arvioimaan toimenpiteen myötä kannettavikseen tulevia riskejä.

”Nykyisin käytössä olevat tuotantorakennusinvestointien kannattavuuslaskelmat eivät sisällä varsinaista riskitarkastelua, vaikka tuloksen herkkyyttä tarkastellaankin laatimalla laskelma useammalla panosten ja tuotosten eri hintavaihtoehdolla”, Niskanen sanoo.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

”Näitä, ensisijaisesti tilan maksuvalmiuden tarkasteluun keskittyviä laskelmia, täydentämään on kehitetty laskuri, joka kuvaa nimenomaan tuotantorakennusinvestoinnin kannattavuutta ja jossa useamman riskitekijän vaikutus tulokseen voidaan ottaa yhtäaikaisesti huomioon”, kertoo Luken erikoistutkija Anna-Maija Heikkilä, joka on toinen työkalun kehittäjistä.

MARISKI-navettainvestointilaskurin avulla voidaan laskea todennäköisyys investoinnin kannattavuudelle, kun investointikustannus tunnetaan. Graafisista tulosteista on helposti luettavissa myös, mikä merkitys investointituella ja eläinpaikan kustannuksella on lopputulokseen.

www.luke.fi/palvelut/verkkopalvelut/laskurit-ja-ohjelmistot/mariski