Tekniikkaa ja tietoa
Esittely

Hydroline Leo -järjestelmä kerää dataa ja analysoi hydrauliikan toimintaa – järjestelmän markkinoiden ennakoidaan olevan valtavat

Koneala digitalisoituu hengästyttävää vauhtia. Tämä mahdollistaa yhä uusia palveluita ja tuotteita. Hydrolinen Leo-järjestelmää voidaan hyödyntää sylintereitten kunnonseurannan lisäksi myös koulutuksessa.
Arto Turpeinen
Hydroline Leo -järjestelmä tallentaa tietoa koneen käyttötavoista mittaamalla sylinterien painetasoja. Dataa analysoimalla on mahdollista ennakoida mahdolliset sylinterien ongelmat sekä opastaa parempiin työskentelytapoihin.

Perinteiset koneiden telemetriajärjestelmät tarjoavat yleensä tietoa koneen työtunneista, huoltoväleistä ja polttoaineenkulutuksesta. Siilinjärveläisen Hydrolinen kehittämä Leo-järjestelmä vie asian hieman pidemmälle kertomasta syvällistä dataa koneen käytöstä.

Järjestelmän avulla päästään kiinni aitoon työsuoritukseen mittaamalla sylintereitten painetasoja eri tilanteissa ja työvaiheissa. Kerätyn datan avulla on mahdollista ennakoida sylinterien kuntoa ja käyttöikää sekä opastaa kuljettajia optimaalisempaan työskentelyyn.

Hydroline Oy:

  • Valmistaa ja kunnostaa hydraulisylintereitä
  • Asiakkaina mm. Epiroc, John Deere, Agco, Valtra ja Ponsse
  • Digitaalinen Leo- palvelu auttaa sylinterien kunnontarkkailussa sekä oikean työtavan opettelussa

Helppo asennus

Järjestelmän asennus kestää noin päivän ja on verrattavissa vaakalaitteiston asentamiseen. Asennusaika riippuu luonnollisesti peruskoneen sylintereitten määrästä, painetasosta sekä anturoinnin tasosta. Paineenmittauksen lisäksi laitteisto voi mitata myös paikkatietoa.

Käytännössä letkun ja sylinterin väliin laitetaan adapterilla paineenmittausanturi, joka tallentaa tiedot sylinterin liikkeistä järjestelmään.

Tietoa saadaan lähetettyä asiakkaan toiveiden mukaan joko Hydrolinen pilvipalveluun tai asiakkaan omaan tallennuskohteeseen. Maanalaisissa kohteissa ja heikon nettiyhteyden alueilla myös muistikortti on yksi mahdollisuus.

Kehitysvaiheessa on myös näyttöpaneeli, josta kuljettaja voisi seurata reaaliajassa seurata eri liikkeiden vaikutusta koneen rasitukseen. Tarkoituksena ei ole vahtia kuljettajan toimintaa, vaan ohjata kehittämään taloudellisimpia työskentelytapoja, mitkä myös lisäävät koneen käyttöikää. Eräs potentiaalinen asiakasryhmä ovatkin alan oppilaitokset.

”Järjestelmän tavoitteena on, että kuljettaja ymmärtäisi paremman koneen käyttäytymisen ja oman toiminnan vaikutukset. Osa asiakkaista haluaa tallentaa tietoa ainoastaan omaan kunnossapitojärjestelmäänsä, jolloin mahdolliset ongelmat voidaan havaita ennakkoon tai optimoida huoltovälit”, mainitsee yrityksen toimialajohtaja Jani Lehikoinen.

Markkinapotentiaalia runsaasti

Vaikka Leo-järjestelmää on toistaiseksi käytetty lähinnä maarakennuskoneissa, niin pilottihankkeita on myös metsäkoneissa. Näissä on kuitenkin pyritty lähinnä seuraamaan sylinterien kestoikää, sekä käyttämään dataa tuotekehityksen tukena. Hydrolinellä onkin ollut keskusteluja useiden konevalmistajien kanssa – tavoitteena olisi yhdistää Leo-järjestelmän ennakoiva sylinterien kunnonvalvonta valmistajien omiin telemetriatietoihin.

Hydrolinen teknologiajohtaja Manu Leinonen arvelee Leo-järjestelmällä olevan edessään lupaava tulevaisuus.

”Markkinat ovat valtavat. Tämä on edelleen ainoa järjestelmä, jossa päästään komponenttitasolla arvioimaan ja ennustamaan hydraulisylinterien elinkaarta.

Lue lisää