Tekniikkaa ja tietoa

Akkukäyttöisen työkalun valintaa helpottaa perehtyminen sähkötekniikan perusteisiin – mitä kertovat voltit, watit ja ampeeritunnit

Akkukäyttöisiä työkaluja ja laitteita on saatavana akkujännitteeltään alle 20 voltista aina 80 volttiin asti. Erityisesti akkujännitteen vaikutus laitteen käyttöominaisuuksiin on omiaan aiheuttamaan hämmennystä laitteen hankintatilanteessa. Oikean laitteen valintaa helpottaa pikainen perehtyminen sähkötekniikan perusteisiin.
Teijo Markkanen
Akkukäyttöinen ruohonleikkuri on potentiaalinen valinta silloin, kun polttomoottorin kärylle ja melulle halutaan miellyttävämpiä vaihtoehtoja. Lisäominaisuutena akkukäyttöinen kone on saman kokoluokan polttomoottorimallia huoltovapaampi ja usein myös kevyempi. Tämä 40 voltin akkujännitteellä toimiva ruohonleikkuri Greenworks GW052 löytyy IKH:n valikoimasta.

Akkukäyttöisen laitteen akussa on kaksi sähköteknistä merkintää, joista jännitettä ilmaistaan voltteina (V). Koska watteina (W) ilmaistu teho on jännitteen ja virran (A) tulo, suurempi akkujännite tarkoittaa enemmän tehoa, kun akun Ah-luku pysyy samana. Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että mitä suurempi akkujännite, sitä pienemmällä virrankulutuksella sama teho pystytään tuottamaan. Toinen akussa oleva suure ampeeritunti (Ah) on puolestaan akun kokonaisvarauskyvyn mittayksikkö. Mitä suurempi Ah-luku, sen suurempi on akun kokonaisvarauskyky ja käytännössä sitä pidempi on laitteen käyttöaika latausten välissä.

Useimmissa tapauksissa akun fyysinen koko kasvaa samassa suhteessa Ah-luvun kasvaessa kun akkujännite pysyy samana. Tämän vuoksi suurempaa tehoa vaativat laitteet on joillakin valmistajilla varustettu kahdella akulla, ja laitteen käyttöjännite on silloin kaksi kertaa akkujännite – esimerkiksi 2 x 18 V = 36 V. Tässä tapauksessa jännitteen kaksinkertaistuminen merkitsee ulos saatavan tehon tuplautumista.

Tehontarve itsessään määrittelee myös käytettävän jännitetason. Tehokkaamman kokoluokan laitteesta ei ilman korkeampaa jännitettä voida saada riittävää tehoa irti, koska ainoastaan virran nostaminen vaadittavan ulostulotehon saamiseksi kasvattaisi sekä akkujen fyysistä kokoa että käytettävien sähköjohtimien poikkipinta-alaa. Suuremman akkujännitteen laitteet ovat siten ratkaisu asiaan.

Teknologian kehittyessä akun painoa saadaan uuden teknologian avulla pudotettua ja samanaikaisesti sen tehoa eli energiamäärää suurennettua, joten usein siis vanhemman akun kokoisesta mutta uudesta akusta saadaan enemmän tehoa. Joillakin valmistajilla on myös ns. Multi Volt-akkuja joissa on kaksi eri jännitettä: pienempi jännite käsityökaluille ja suurempi jännite esimerkiksi puutarhakoneille. Tällaisella ratkaisulla saavutetaan se etu, että kaikkiin saman merkin tuoteperheen akkukäyttöisiin laitteisiin käy sama akku. Ostopäätöstä yksinkertaistaa myös se, jos aiemmin on hankittu tietyn valmistajan akkukäyttöisiä laitteita, sillä saman tuoteperheen akut ja laturit käyvät useimmiten myös uusiin laitteisiin.

Latausaikaa kannattaa vertailla

Käyttäjän kannalta oleellisia tietoja ovat laitteen käyttöaika latausten välissä sekä lataukseen kuluva aika. Nämä tiedot löytyvät laitteen teknisistä tiedoista. Tietojen merkitys korostuu erityisesti esimerkiksi akkukäyttöisissä ruohonleikkureissa ja muissa paljon jatkuvaa tehoa tarvitsevissa laitteissa, koska latausaika saattaa olla lähes kolminkertainen yhtäjaksoiseen käyttöaikaan verrattuna. Tällaisia laitteita ostaessa kannattaa niihin hankkia Ah-luvultaan mahdollisimman suuri akku, mikäli se on mahdollista. Toisaalta suurempi akku vaatii pidemmän latausajan, joka myöskin kannattaa ottaa huomioon. Käytettävyyttä ajatellen mahdollisten lisäakkujen ostamista on myös syytä harkita.

Useimpiin tuotemerkkeihin on saatavana latureita, jotka lataavat kahta akkua kerrallaan. Tällaisen hankkiminen on suositeltavaa, mikäli hankittuna on jo yhdellä akulla toimivia laitteita ja tulevat hankinnat kohdistuvat saman merkin kahta akkua tarvitseviin laitteisiin. Kahta akkua kerrallaan lataavat laturit helpottavat lisäakkujen kanssa käytettävyyttä erityisesti sellaisten laitteiden kanssa, joiden käyttöaika on lyhyt ja akkujen latausaika pitkä. Kahta akkua lataavalla laturilla pystyy lataamaan myös pelkästään yhtä akkua.

Lue lisää