Työturvallisuus henkilönostinta vuokrattaessa – turvallisesti yläilmoihin

Maalaustalkoiden ja muiden töiden avuksi vuokrataan usein henkilönostin. Korkealla työskennellessä on erityisen tärkeää huolehtia turvallisuudesta. Pelkkä toimiva laite ei riitä, vaan myös käyttäjän pitää suhtautua työskentelyyn sen vaatimalla vakavuudella.
Henkilönostimen käyttö alkaa huolellisesta pystytyksestä. Nostimen pitää olla niin tukevalla alustalla, että tukijalat eivät painu maahan, vaikka korin ja henkilöiden paino kohdistuisi koria liikutellessa vain yhdelle jalalle. Nostimia myös lainataan runsaasti. Lainakoneeseen pätevät samat säännöt kuin vuokratessakin: kunto täytyy aina tarkistaa. Työn teettäjä vastaa työmaan turvallisuudesta.
Henkilönostimen käyttö alkaa huolellisesta pystytyksestä. Nostimen pitää olla niin tukevalla alustalla, että tukijalat eivät painu maahan, vaikka korin ja henkilöiden paino kohdistuisi koria liikutellessa vain yhdelle jalalle. Nostimia myös lainataan runsaasti. Lainakoneeseen pätevät samat säännöt kuin vuokratessakin: kunto täytyy aina tarkistaa. Työn teettäjä vastaa työmaan turvallisuudesta.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Henkilönostoja tehdessä syntyy aina vaaroja ja vaaratilanteita, olipa laite sitten oma tai vuokrattu. Konetta vuokratessa on kuitenkin se hyvä puoli, että lainsäädännöllä valvotaan koneiden kuntoa. Konevuokrausta harjoittavien yritysten kanssa toimiessa varusteet ja koneiden kunto ovat hyvällä tasolla.

Pelkästään asianmukaisesti huollettu nostin ei kuitenkaan vielä takaa turvallista työskentelyä, vaan myös nostotyötä suorittavan henkilön pitää olla perehtynyt turvallisuusseikkoihin.

Keskeisiä vaaroja henkilönostotöissä ovat raajojen puristumiset, putoilevat ja kaatuvat esineet sekä ääritilanteessa väärinkäytöstä johtuva laitteen rikkoutuminen tai henkilönostimen kaatuminen.

Putoamisten yleisimpiä syitä ovat poistuminen nostokorista sekä putoamissuojainten käyttämättä jättäminen. Joskus näkee myös työskentelyä nostokorin kaiteella seisten, mikä on äärimmäisen vaarallista ja ehdottoman kiellettyä.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Puristumisonnettomuuksien yleisimmät aiheuttajat ovat nostimen tuennan pettäminen ja laitteen tekninen vika.

Koneiden oltava katsastettuja

Nostimen teknisen toimivuuden ja säädetyn turvallisuuden takaamiseksi on laitteilla vuosittainen katsastusvelvoite, jonka voi tehdä ainoastaan sertifioitu tarkastaja tai yhteisö, jolla on henkilönostinten katsastusoikeudet.

Lisäksi säädösten mukaan on kymmenen vuoden välein tehtävä niin sanottu kymppitarkastus eli laaja katsastus, joka käytännössä vaatii laitteen purkamisen osiksi.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Tällöin päästään tarkistamaan kunto myös rakenteista, joihin ei muuten pääse käsiksi. Tarkastus vaatii myös tarkempia mittalaitteita ja mahdollisuutta analysoida saatua dataa.

Henkilönostimen pitää aina olla katsastettu, kun laitetta vuokrataan, lainataan tai laitetta käytetään työmaalla, jossa mahdollisesti työskentelee muitakin henkilöitä kuin omistajakäyttäjä.

Myös omistajakäyttäjän on syytä pitää huolta katsastuksista. Mahdollisen vahingon sattuessa vakuutusyhtiöt tarkistavat ensimmäiseksi katsastuspöytäkirjat, kun korvauksista päätetään.

Huolellisuus rutiiniksi

Nostinten käyttäjä on velvollinen tekemään jokaisen työpäivän aluksi päivittäistarkastuksen, jossa tarkistetaan silmämääräisesti maapohja kantavuus sekä nostimen tuenta ja vaakasuoruus. Myös turvalaitteisto on tarkastettava päivittäin käyttöohjekirjaa apuna käyttäen.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

On hyvä muistaa, että henkilönostimen vastuullisen käyttäjän tulee aina olla vähintään 18-vuotias. Työkorissa voi työskennellä alaikäinenkin yhdessä täysi-ikäisen henkilön kanssa, mutta se edellyttää, että nostin on hyväksytty useammalle henkilölle, eikä nostokorin maksimikuormaa ylitetä. Nostinkohtaiset tiedot löytyvät sekä käyttöohjekirjasta että nostimen kilvistä. n

Avaa artikkelin PDF