Moottoriosan tarkastus

Käynnistimen voimanlähde on periaatteessa kuin mikä tahansa tasavirtasähkömoottori. Monista muista sähkömoottoreista käynnistin eroaa siinä, että se on suunniteltu toimimaan hyvin suurella virralla ilman jäähdytystä.
Kenttäkäämin eheys selviää kytkemällä koelamppu sarjaan kenttäkäämin kanssa. Toinen kosketin painetaan testattavan käämin hiilelle menevään johtimen ja toinen kenttäkäämin vastapuolelle eli maapuolelle. Polttimon tulisi tässä testissä olla 12–15 W ja sen pitäisi hehkua, mutta sen ei pitäisi syttyä täyteen kirkkauteen. Jos lamppu ei syty lainkaan, on kenttäkäämin yhteys poikki.
Kenttäkäämin eheys selviää kytkemällä koelamppu sarjaan kenttäkäämin kanssa. Toinen kosketin painetaan testattavan käämin hiilelle menevään johtimen ja toinen kenttäkäämin vastapuolelle eli maapuolelle. Polttimon tulisi tässä testissä olla 12–15 W ja sen pitäisi hehkua, mutta sen ei pitäisi syttyä täyteen kirkkauteen. Jos lamppu ei syty lainkaan, on kenttäkäämin yhteys poikki. Kuva: Leyland-korjaamokäsikirja
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Tästä seuraa, että käynnistintä voi käyttää yhtäjaksoisesti korkeintaan 30 sekuntia, minkä jälkeen käämitysten kohoava lämpötila nopeasti tuhoaa eristeet. Lyhyemmät jaksottaiset käynnistykset saattavat yhtä lailla tuhota käynnistimen, jos yritysten välillä ei pidetä vähintään 2 minuutin taukoa aina 30 sekunnin tultua täyteen.

Kuumentumisherkkyydestä johtuen yleisimmät käynnistimen moottoriosan viat ovat eristevaurioista johtuvia oikosulkuja ja maavuotoja. Molemmat vauriot aiheuttavat käämin magneettikentän voimakkuuden vähenemistä, koska virta karkaa pois ennen kuin se on kiertänyt käämin alusta loppuun.

Siksi eristevaurioiden tutkiminen on tarpeellista aina, kun muut mittaukset osoittavat startin syövän epänormaalin paljon virtaa tai startti muuten vaikuttaa vajaatehoiselta akun ja kaapeleiden ollessa täysin kunnossa.

Maavuotojen ja oikosulkujen tarkastamista varten on olemassa erityisiä ankkurin testauslaitteita, mutta ankkurin vuotojen selvittäminen onnistuu välttävästi joko yleismittarilla tai koetuslampulla. Kenttäkäämityksen puolella vikojen havaitseminen ei edellytä muuta kuin yleismittarin tai testilampun käyttöä.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Oheisissa kuvissa käydään läpi eräitä perinteisiä tarkastuksia testilampulla. Nykyaikainen kenttäkäämitetty käynnistinmoottori ei sähköisessä mielessä poikkea vuosikymmenten takaisesta tekniikasta, joten nämä vanhat ohjeet ovat edelleen päteviä. Tässä esitettyjen mittausten lisäksi ankkurin ja kenttäkäämin sähköistä toimivuutta voidaan selvittää vielä tarkemmin, mutta oheisten tarkastusten jälkeen merkittävän maavuodon todennäköisyys on varsin pieni.

Kenttäkäämien maavuodot paljastuvat testilampulla. Se on kytkettynä toiseen akulta tulevaan johtoon katkaisemalla johdin ja kytkemällä lamppu johtimen päiden väliin. Sillä ei ole merkitystä onko lamppu plus- vai miinus-navan puolella. Lampun kantaan asetetaan 5 W 12 V polttimo. Jokainen kenttäkäämi testataan vuorollaan asettamalla toinen kosketin hiilen johtimelle ja toisella kosketetaan runkoa. Lampun syttyminen ilmaisee maavuodon. Yleismittarilla saman testin voi tehdä käyttämällä ohmiasteikkoa. Tuloksen pitää olla vähintään luokkaa 1 000 kilo-ohmia.
Kenttäkäämien maavuodot paljastuvat testilampulla. Se on kytkettynä toiseen akulta tulevaan johtoon katkaisemalla johdin ja kytkemällä lamppu johtimen päiden väliin. Sillä ei ole merkitystä onko lamppu plus- vai miinus-navan puolella. Lampun kantaan asetetaan 5 W 12 V polttimo. Jokainen kenttäkäämi testataan vuorollaan asettamalla toinen kosketin hiilen johtimelle ja toisella kosketetaan runkoa. Lampun syttyminen ilmaisee maavuodon. Yleismittarilla saman testin voi tehdä käyttämällä ohmiasteikkoa. Tuloksen pitää olla vähintään luokkaa 1 000 kilo-ohmia. Kuva: Leyland-korjaamokäsikirja
Ankkurin käämien maavuodot selviävät käyttämällä akkua ja koetuslamppua. Toisella koskettimella sivellään ankkurin teräspintaa ja akselia. Toinen kosketin, jonka johtimen väliin lamppu on kytketty, painetaan vuoron perään jokaiseen kollektorin liuskaan.  Lamppu ei saa syttyä. Myös tämän testin voi tehdä käyttämällä yleismittaria.
Ankkurin käämien maavuodot selviävät käyttämällä akkua ja koetuslamppua. Toisella koskettimella sivellään ankkurin teräspintaa ja akselia. Toinen kosketin, jonka johtimen väliin lamppu on kytketty, painetaan vuoron perään jokaiseen kollektorin liuskaan. Lamppu ei saa syttyä. Myös tämän testin voi tehdä käyttämällä yleismittaria. Kuva: Leyland-korjaamokäsikirja
Hiilisillan ja jokaisen hiilenpitimen tulee olla eristetty rungosta. Hiilenpitimen eristyksen testaamista varten hiili pitää irrottaa pitimestään, jonka jälkeen toinen testilampun koskettimista painetaan pidintä vasten ja toinen runkoa vasten. Lamppu ei saa syttyä.
Hiilisillan ja jokaisen hiilenpitimen tulee olla eristetty rungosta. Hiilenpitimen eristyksen testaamista varten hiili pitää irrottaa pitimestään, jonka jälkeen toinen testilampun koskettimista painetaan pidintä vasten ja toinen runkoa vasten. Lamppu ei saa syttyä. Kuva: Leyland-korjaamokäsikirja

Lähde: Leyland-korjaamokäsikirja