Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Liikennetraktorin käytössä vaadittava ajokortti

Laki kaupallisista kuljetuksista tiellä mahdollistaa maanviljelijöille entistä laajemmin kaupalliset kuljetukset liikennetraktorilla ilman liikennelupaa. Siksi on paikallaan tarkastella muita liikennetraktoriin liittyviä sääntöjä hieman tarkemmin.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Varsin usein esitetään erheellisesti, että liikennetraktoria voisi kuljettaa maatalouden töissä ei ilman C-luokan ajokorttia (kuorma-auton ajokorttia). Ajokorttiasetus on kuitenkin varsin selkeä, liikennetraktori edellyttää C-luokan ajokorttia. Muun traktorin ajamiseen riittää T-luokan ajokortti.

Hämmennystä asiassa aiheuttaa ajoneuvolain 14 §, jossa määritellään traktori ja traktoriluokat.

 

Ajoneuvolaki luokittelee traktorit T1-, T2- ja T3-luokkiin sekä C-luokkaan (telaketjutraktorit) ja liikennetraktoreiksi. Käytännössä ajoneuvon luokka määrätään joko tyyppihyväksynnässä tai rekisteröintikatsastuksessa ja luokitusta voidaan muuttaa vain muutoskatsastuksessa.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

 

Tyyppihyväksyntä on voimassa koko EU:n alueella ja tällä hetkellä vain T1-, T2- ja T3-luokan traktoreiden EU-tyyppihyväksyntä on mahdollista. EU-tyyppihyväksytyn traktorin suurin rakenteellinen nopeus on 40 km/h.

 

Jos traktorin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, traktori on rekisteröitävä liikennetraktoriksi rekisteröintikatsastuksessa. Liikennetraktorin suurin rakenteellinen

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

nopeus on 50 km/h.

 

Ajoneuvolain mukaan liikennetraktori on tavaran kuljetukseen tarkoitettu kuormaa kantava nestepainetoimisella runko-ohjauksella varustettu traktori. Tällaisesta traktorista käytetään myös nimitystä dumpperi. Nykyisin voi olla varsin vaativa tehtävä varustaa työkoneen vaatimukset täyttävä maansiirtokone, dumpperi, sellaiseksi, että se täyttäisi liikenne- ja viestintäministeriön antaman traktoriasetuksen (274/2006) vaatimukset.

 

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

 

Ajoneuvolain mukaan liikennetraktori on myös muu traktori, jota käytetään tavaran kuljetukseen kytkentämassaltaan yli 10 tonnin perävaunulla varustettuna. Tämän määritelmän mukaan lähes kaikki Suomessa käytettävät traktorit olisivat liikennetraktoreita ja lähes kaikki traktorit olisivat väärin perustein merkitty rekisteriin sekä niitä kuljetettaisiin hyvin usein ilman voimassa olevaa ajokorttia. Tämä ei ilmeisestikään ole ollut lainsäätäjän tarkoitus, vaan lakiin on lisätty lievennys: liikennetraktoriksi ei kuitenkaan katsota traktoria, jota käytetään polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 7 §:ssä tarkoitettuihin kuljetuksiin. Tällä lievennyksellä päästään siihen, että kaikissa maataloustöissä voidaan käyttää tyyppihyväksyttyjä T-luokkiin luokiteltuja traktoreita ja kuljettaa niillä yli 10 tonnia painavia kuormia T-luokan ajokortilla. Kytkentämassalla tarkoitetaan yleisesti perävaunun renkaiden maahan välittämää massaa vaunun ollessa kytkettynä.

 

Sama asia käy ilmi myös asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä (1257/1992), joka mukaan traktoriin kytkettävän perävaunun massa saa pääsääntöisesti olla enintään kaksi kertaa traktorin omamassan suuruinen, jos perävaunussa ei ole jarruja. Jos perävaunussa on traktorin jarrupolkimesta säätyvät jarrut, niin perävaunun massa saa olla enintään kolme kertaa traktorin omamassan suuruinen.

 

Muuhun kuin liikennetraktoriin kytkettävän hinattavan ajoneuvon massa saa edellä esitetyn säännön rajoissa olla enintään 10 tonnia. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta moottoriajoneuvoverosta (722/1966) annetun lain 17 a §:ssä tarkoitetuissa kuljetuksissa eli maataloustöissä. Laki moottoriajoneuvoverosta on kumottu, mutta sama käyttötarkoituksen rajaus on polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 7 §:ssä. Maatalousyrittäjä saa siis urakoida esim. maansiirtoa, kunhan kytkentämassa on alle 10 t.

 

Traktoria, jota käytetään maa- ja metsätaloudessa, ei siis tarvitse rekisteröidä liikennetraktoriksi, vaikka siihen olisi tarkoitus kytkeä yli 10 tonnia painava perävaunu. Näin maataloustöissä voidaan käyttää hyväksi nykyaikaisten traktorien kuljetuskapasiteetti ilman, että traktorit rekisteröidään liikennetraktoreiksi ja sitä kautta joudutaan tiukempien ajokorttivaatimusten alaisiksi.

 

Eli lainsäädännön perusidea on mielestäni se, että maataloustraktoria ei saa tulkita liikennetraktoriksi, vaikka hinattavan kuorman paino olisi yli 10 tonnia. Mutta traktori, joka on rekisteröity liikennetraktoriksi, on aina liikennetraktori ja edellyttää C-luokan ajokorttia riippumatta siitä, minkälaisessa ajossa traktoria käytetään, sillä traktorin luokitusta voidaan muuttaa vain muutoskatsastuksessa.

 

Avaa artikkelin PDF