Koneurakoinnissa maltillinen hintakehitys on jatkunut – urakoitsijoiden kokemukset uusista teknologioista ovat lähes poikkeuksetta erittäin myönteisiä

Aiempien vuosien maltillinen hintakehitys maatalouskoneurakoinnissa on viime vuosina jatkunut. Keväällä tehdyn kyselyn mukaan yleisimmissä peltotöissä urakointihinnat olivat nousseet prosentin pari, jos ollenkaan, vuodesta 2018 vuoteen 2020. Lumitöissä keskitaksa oli noussut kuutisen prosenttia.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Useimmin urakoituja peltotöitä ovat leikkuupuinti, kasvinsuojeluruiskutus ja kylvötyöt. Leikkuupuinnista veloitettiin vuonna 2020 keskimäärin 103,6 euroa/ha (+1,1 %). Kasvinsuojeluruiskutuksen keskitaksa oli 18,9 euroa/ha (+2 %). Suorakylvön urakointitaksa oli 70,1 euroa/ha (+ 0,6 %). Kylvölannoituksen keskiarvo peräti hieman laski, ja oli 60,9 euroa/ha (-1,9 %).

Myös nurmenkorjuun hehtaaritaksoissa oli noudatettu maltillista linjaa: niittomurskaus 37,9 euroa (-3,5 %), karhotus 23,4 euroa (+0,73 %) ja noukinvaunukorjuu 119,9 euroa (-1,2 %). Säilörehun pyöröpaalauksessa noin 16 euron keskimäärin paalitaksa pysyi ennallaan. Hintaan sisältyy verkko ja muovi.

Maatalouden ulkopuolella tehtävistä urakointitöistä eniten hintatietoja saatiin entiseen tapaan lumitöistä (167 kpl). Keskimääräinen tuntiveloitus vuonna 2020 oli 60,9 euroa, jossa on noin kuuden prosentin korotus kahden vuoden takaiseen.

Keskihinnan laskut kyselyssä johtunevat siitä, että eri vuosina hinnat ovat peräisin eri vastaajilta. Alan suuren hintavaihtelun ja monen työn osalta varsin pienen aineiston vuoksi tilasto on suuntaa antava.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Urakointihinnat:

  • Maatalouskoneurakoinnin ja muun maatiloilla tehtävän koneurakoinnin hintatietoja vuodelta 2020 selvitettiin helmi–maaliskuun aikana toteutetulla kyselyllä
  • Joka toinen vuosi tehtävällä tutkimuksella kerätään hintatietoja myös maatalousyrittäjien muille sektoreille tekemästä urakointityöstä, kuten tienhoito, maarakennus, energiapuunkorjuu, haketus, sahaus, kuljetustyöt tai maisemanhoitotyöt ym

Automaattiohjaus ja muut uuden teknologiat yleistyvät

Kyselyssä kartoitettiin myös erilaisten uusien teknologioiden yleisyyttä. Automaattiohjaus oli ilmoitusten mukaan käytössä 17 prosentilla vastaajista. Käytössä oli paljon jälkiasennettuja automaattiohjausjärjestelmiä, mutta myös tehdasasennettuja järjestelmiä. Useimmilla automaattiohjauksen hankkineilla oli myös ajo-opastin. Ajo-opastin yksinään oli käytössään 20 prosentilla vastaajista, eli kaikkineen 37 prosentilla oli peltoajoa helpottavaa tekniikkaa. Varsin monella oli traktorissa myös päisteautomatiikka (17 %).

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Määränsäätöautomatiikka on yleistä erityisesti lannoitteenlevittimissä. Levitysurakointia tekevistä reilulla puolella laitteessa oli automaattinen määränsäätö. Lieteurakointia tekevistä noin 40 prosentilla oli määränsäätöautomatiikalla varustettu levitysvaunu. Kuivalantavaunuista sen sijaan harvassa oli määränsäätöautomatiikkaa. Noin joka kolmannen ruiskutusurakoijan kasvinsuojeluruiskussa oli määränsäätöautomatiikkaa, joista kaksi kolmesta oli varustettu myös lohkoautomatiikalla. Kylvössä noin 13 prosentissa urakoinnissa käytetyistä kylvökoneista oli määränsäätöautomatiikka.

Leikkuupuinnissa satokartoitusjärjestelmä oli 10 prosentilla puintiurakointia tehneistä. Nurmenkorjuussa sadonmittausta oli vasta muutamilla urakoitsijoilla: massamittausta ajosilppurissa sekä vaakoja paalaimissa ja noukinvaunuissa.

Kokemukset uusista teknologioista olivat lähes poikkeuksetta erittäin myönteisiä. Suurimmat hyödyt olivat työn tehostuminen ja työn laadun parantuminen – Stressi vähenee ja työssä jaksaminen paranee. Noin joka kymmenes kertoo voineensa hinnoitella työn hieman korkeammalle tarkentuneen työtuloksen perusteella. Toisaalta asiakas voi saada hyötyä nopeammin sujuvan työn ja säästyneen ajan kautta.

Keväällä tehtyyn taksakyselyyn vastasi 413 koneurakointia tehnyttä yrittäjää. Oheisissa taulukoissa on esitetty keskimääräiset urakointihinnat ilman arvonlisäveroa. Hintojen vaihtelu on laskettu keskihajonnan avulla (hintojen keskimääräinen poikkeama keskiarvosta). Vaihteluväli kertoo sen haarukan, jolla suurin osa hinnoista liikkuu.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

TTS-Kone avuksi kustannusten laskentaan

TTS:n ylläpitämä TTS-Kone -konekustannusten laskentaohjelma on kätevä nettityökalu kustannusten laskentaan. Se sisältää kustannuslaskentapohjat erikokoisille traktoreille, puimureille ja lukuisille eri työkoneille sekä viljankuivaukseen. Ohjelmalla voidaan tarkastella yksittäisten tekijöiden, kuten koneen hankintahinnan, käyttömäärän, työnmenekin tai polttoainekustannusten vaikutusta konetyön yksikkökustannuksiin. Ohjelmassa on myös konekohtainen huoltokirja huoltotoimien kirjaamiseen ja kunnossapitokulujen seurantaan.

Ohjelman käyttöoikeuden voi tilata täyttämällä tilauslomakkeen sivulta https://ttskone.tts.fi. Riisutun version ohjelmasta saa veloituksetta kahdeksi viikoksi heti käyttöönsä rekisteröitymällä sivulta TTS-Koneen koekäyttäjäksi.