Nuffield 4/65 -traktorin kunnostusprojekti osa 3: Moottorin kokoaminen

Moottorin kokoaminen on monivaiheinen ja tarkkuutta vaativa työ. Kokoamiseen kuuluu suuri määrä mittauksia, joilla varmistetaan osien sopivuus ja välysarvojen toteutuminen.
Tilaajalle
Nuffieldin moottorin kokoaminen aloitettiin sylinteriputkista.