Kantokäsittelyn laajentaminen myös taimikonhoitoihin on hankalaa – havutaimikoihin vain pakkaskaudella?

1990-luvulta asti on Suomessa kesähakkuissa käytetty, ja sertifikaateissa myös vaadittu, havupuiden kantokäsittelyä. Viimeisimmät tutkimukset suosittelevat sitä myös pienempien runkojen taimikonhoitojen yhteyteen – onko kaikissa manuaalisissa töissä siirryttävä havupuiden käsittelyyn vain pakkaskaudella?
Tilaajalle
Sulan maan aikaan korjatut kuusikot ja männiköt ovat riskialttiita lahottajasienien tartunnoille. Näissä kohteissa on jo pitkään käytetty kantokäsittelyä. Nyt on havaittu myös, että pienempiläpimittaisissa havupuutamikoissa olisi kesäaikaan syytä käyttää kantokäsittelyä – mutta miten, se onkin oma kysymyksensä.