Ville Hekkala kehitti lisäkarikat kuormatraktoriin – karikat tehostavat metsäkuljetusta harvennus- ja uudistushakkuilla

Parhaat ideat työskentelyn helpottamiseen ja tehostamiseen syntyvät itse työssä. Kuluneen lausahduksen todistaa jälleen kerran todeksi Ville Hekkalan kehittämä kuormatraktorin lisäkarikkakonsepti.
Harvennushakkuulla yhden puulajin metsissä on mahdollista käyttää vain toisen puolen lisäpankkoja. Niiden muodostamiin taskuihin sopivat esimerkiksi pikkutukit tai parrut. Tarpeettomat karikat ovat käännettynä pitkittäissuuntaan, jolloin ne eivät pienennä kuormatilaa tai haittaa kuorman purkua. Pystykarikoiden korkeuden ansiosta puoliskot voidaan purkaa kerralla tyhjiksi, mikä vähentää tarvetta liikkua varastopaikalla.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
Ville Hekkala pohti pari vuotta sitten, miten kuormatraktorin tehokkuutta voidaan lisätä pankkojen lisäosilla. Ideoinnista syntyivät käännettävät lisäpankot, jotka toimivat kuormatilan levikkeinä tai lajittelukarikoina.
Ville Hekkala pohti pari vuotta sitten, miten kuormatraktorin tehokkuutta voidaan lisätä pankkojen lisäosilla. Ideoinnista syntyivät käännettävät lisäpankot, jotka toimivat kuormatilan levikkeinä tai lajittelukarikoina. Kuva: Ville Hekkala

Kuormatraktorin tehokkuuteen vaikuttaa suuresti eri puutavaralajien kuljetuksen notkea lomitus toisiinsa nähden. Pääpuutavaralajia kuljetettaessa tehokkuutta tuovat selkeästi kerättävät ja purettavat kuormat, koska ne koostuvat vain yhdestä tavaralajista. Mutta puunkorjuussa syntyy aina vähintään kahta tavaralajia jokaisesta puulajista ja niiden lisäksi vielä erikoistavaralajeja.

”Meillä on parhaimmillaan mäntytukkilaatuja viisi, kuusestakin kolme”, toteaa Kuusamolaisen Kone-Hekkalan Ville Hekkala. ”Lyhyin tavaralaji on 2,4 metrinen ja latvasta 4–6 senttinen kuusen aitapaaluaihio, jonka kuljetuskin on jo haastavaa muiden puulajien ohessa.”

Parisen vuotta sitten Hekkala suunnitteli ja toteutti oman versionsa lajittelukarikoista. Markkinoilla toki on jo useammankin valmistajan vastaavia tuotteita ja konevalmistajilla omiaan – mutta kilpailijoiden tuotteissa yhteisenä ongelmana on se, että lyhyiden tavaralajien kuljetus vähentää peruskuormatilan täyttöastetta. Lisäksi laajenevien kuormatilojen uushankintahinta on iso, osin siksi, että niiden mukana tulee yleensä vaakalaitteisto, jolla pyritään estämään liian suuret kuormat.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Hekkalan lisäkarikat:

  • Jälkiasennettavissa pienin muutoksin
  • Mahdollistaa samanaikaisesti kuormatilan laajennuksen ja lajittelun
  • Lisää tehoa lyhyiden puutavaralajien kuljetukseen.
Lisäpankon lukitsee eri asentoihin neliskanttinen levy, joka hitsataan tai pultataan kiinni alkuperäisen karikan tyveen.
Lisäpankon lukitsee eri asentoihin neliskanttinen levy, joka hitsataan tai pultataan kiinni alkuperäisen karikan tyveen. Kuva: Ville Hekkala
Uudistushakkuulla kuormatila täytetään pitkällä puutavaralla ja sivussa lisäpankoilla tuodaan lyhyitä tavara- lajeja. Näin peruskuormatila tulee hyödynnettyä maksimaalisesti pitkillä tavaralajeilla. Ajettaessa kahta lyhyen puutavaran nippua peräkkäin, voidaan sivukarikoille tehdä samasta lajista lisäniput.
Uudistushakkuulla kuormatila täytetään pitkällä puutavaralla ja sivussa lisäpankoilla tuodaan lyhyitä tavara- lajeja. Näin peruskuormatila tulee hyödynnettyä maksimaalisesti pitkillä tavaralajeilla. Ajettaessa kahta lyhyen puutavaran nippua peräkkäin, voidaan sivukarikoille tehdä samasta lajista lisäniput. Kuva: Ville Hekkala

Yhdistettynä lajittelukarikat ja kuormatilan laajennus

Hekkalan nyt patentoimassa ratkaisussa yhdistyvät nerokkaasti sekä lajittelukarikat että kuormatilan laajennuksen mahdollisuus. Tämän lisäksi ne ovat käännettävissä piiloon, jotta esimerkiksi yhden puulajin tukkikuormat harvennuksilta voidaan ajaa maksimikuormilla.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Hekkalan ratkaisussa asennetaan varsinaisen kuormatilan karikan tyveen lisäpankko, jossa on kiinteä pystykarikka. Lisäpankossa on alkuperäisen karikan ympärille sopiva holkki, joka mahdollistaa lisäpankon pyörähtämisen ympäri.

Lisäpankon pystykarikka on lähes alkuperäisten karikoiden korkuinen. Vaakasuora osuus on yhtä pitkä kuin koneen peruspankon vaakasuora osa. Lisäosa on täysin irtonainen, ainoa hitsaustyö ennen käyttöönottoa on peruspankon päähän hitsattava neliskanttinen asentolukitinpala. Mutta esimerkiksi Valmet/Komatsu .1-.4 -sarjan koneissa on jo valmiina korvake, johon kyseinen osa voidaan pultata ilman hitsausta.

Lisäpankkoa käännetään kuormaajan kouran avulla. Vaakaosassa on tartunnat, joista leukojen kärjillä tartutaan kiinni. Sen jälkeen lisäosaa liu’utetaan hieman ylöspäin ja käännetään haluttuun asentoon.

Kun harvennushakkuilla sitten on tarve sekakuormien ajamiselle, lisäosat käännetään sisäänpäin – tai vain toinen puoli. Silloin vähemmistöpuulaji kulkee omassa taskussaan ja on myös varastopaikalla purettavissa kuormasta kokonaan pois ennen pääpuulajia.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Uudistushakkuilla tai väljennyksillä lisäosat käännetään ulospäin. Näin keskelle saadaan täysi kuorma pääpuutavaralajia ja molemmille sivuille muita tavaralajeja. ”Etenkin lyhyiden tyvilumppien ajo tehostuu huomattavasti tällä ratkaisulla”, vahvistaa Hekkala. ”Pelkillä lajittelukarikoilla kuorman sisään jää tyhjää tilaa, etenkin näillä lyhyillä mitoilla.”

Myös kuljetusta usein hidastavan kolmemetrisen koivukuidun osalta lisäkarikat ovat käytännölliset. Yhden lyhyen nipun lisäksi saa kaksi lähes puolikasta nippua kuormatilan molemmille puolille. Ja jatkoperällisessä koneessa kahden nipun lisäksi saman lisäkapasiteetin käyttöön.

Yksi oleellinen osa lisäpankkojen käyttämisessä on varastopaikan vähäisempi kuluminen. Koska lisäosien pystykarikat ovat riittävän pitkät, voi koko kuorman purkaa lajike kerrallaan tyhjäksi asti. ”Etenkin kesäaikaan kun puretaan metsän puolelta, varastopaikka kuluu, jos joudutaan liikkumaan turhaan edestakaisin.”

Kääntö tapahtuu kahmarin leuan kärjillä tarttumalla. Lisäpankkoa nostetaan ylöspäin, ja se lasketaan haluttuun asentoon.
Kääntö tapahtuu kahmarin leuan kärjillä tarttumalla. Lisäpankkoa nostetaan ylöspäin, ja se lasketaan haluttuun asentoon. Kuva: Ville Hekkala

Valmistettu omaan käyttöön, mahdollisesti myös valmistusta muillekin

Hekkala on piirtänyt 3D-ohjelmistolla nyt kolmeen konemalliin soveltuvat versiot. Kiinnitysrakenteen mallin takia lisäpankot soveltuvat niihin konemalleihin, joissa pystykarikat eivät ole sisäänpäin kallistetut. Omien John Deere 1110G/1210G -kuorma- traktoreiden lisäksi yrityksen 1110D on varustettu lisäpankoilla. Lisäksi yhdet lisäkarikat on valmistettu Valmet 840.4 -pankkoihin sopiviksi.

Ratkaisu on patentoitu ja tällä hetkellä Hekkala pohdiskelee oman valmistuksen laajempaa aloittamista tai valmistuslisenssin myymistä eteenpäin.

Yhteyden Ville Hekkalaan saa puhelimella 0400 255 527 tai sähköpostilla ville.hekkala@gmail.com.