Navettainvestoinnin suunnittelu vaatii aikaa, rahaa ja kylmää harkintaa

Nordean maatalousrahoituksen asiantuntija Timo Jaakkola kehottaa navettainvestointia pohtivia käyttämään vakaata harkintaa ja järkeä investoinnin suunnitteluvaiheessa. Jaakkolan mukaan ns. pitkäksi menneet navettainvestoinnit ovat suurin yksittäinen syy maatilojen talousvaikeuksiin.
Tilaajalle