Lietelogistiikassa riittää vielä hiomista – kannattaako lietettä siirtää kuorma-auto- vai traktorikalustolla?

Keskustelu lietteen siirron tehokkuudesta ja kokonaistaloudellisuudesta puhuttaa. Iso kysymys on siinä, tehdäänkö siirto kuorma-auto-kalustolla vai traktorikalustolla.
Tilaajalle
Riittävän suureen konttiin ajo nopeuttaa levitystyötä merkittävästi, kun levittimen ei tarvitse odotella täydennystä.
Riittävän suureen konttiin ajo nopeuttaa levitystyötä merkittävästi, kun levittimen ei tarvitse odotella täydennystä. Kuva: Visa Vilkuna

Lue lisää