Huolto ja Työkalut

Viljankuivaamon huolellinen puhdistus ja nuohous alentavat paloriskiä ja vähentävät häiriöitä – varmuutta viljankuivatukseen

Kuivurin siivous, koneiston ilmakanavien puhdistus ja uunin nuohous ovat tehokkaita tapoja pienentää tulipalon riskiä sekä parantaa työturvallisuutta ja mukavuutta. Omaa osaamista voi täydentää käyttämällä kuivurinhuoltoliikettä tai ammattitaitoista nuohoojaa. Huolellisesti tehty nuohous ja uunin puhdistus ovat tehokkaita keinoja varmistaa kuivurin häiriötön toiminta kiireisen kuivaussesongin aikana.
Julius Pietarinen
Vaikka tätä kattilaa on puhdistettu ja siivottu vuosittain, on ruostetta syntynyt kattilan pohjalle. Rikin poistuttua polttoöljystä, on palossa syntyvän noen määrää saatu vähennettyä. Rikki nopeutti myös teräksen ruostumista. Osa pannun nuohouksen suojapaneelin kiinnikkeistä on ruostunut puhki, eivätkä ne pysty painamaan kantta tukevasti tiivistettä vasten.

Laki pelastuslain muutoksesta (1078/2018) astui voimaan vuoden 2019 alusta. Laki lisää nuohousalan kilpailua, sillä asiakas voi itse valita haluamansa nuohoojan. ”Uudistetussa pelastuslaissa ei kuitenkaan ole mainintaa kuivureiden ja muiden tuotantotilojen öljykattiloiden hoidosta. Kuivureiden ja muiden tuotantorakennusten uunit tulee kuitenkin nuohota kerran vuodessa, koska se on määritetty laitevalmistajien huolto-ohjeissa niin tehtäväksi”, toteaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen paloinsinööri AMK Reijo Houni. Reijo Hounilla on käytännön kokemusta viljankuivauksesta, koska hän viljelee tilaansa sivutoimisesti ja on koulutukseltaan agrologi.

Matkakustannuksia voi säästää valitsemalla sellaisen nuohoojan, joka pystyy lämmityskattilan nuohouksen lisäksi nuohoamaan ja tarkistamaan myös kuivuriuunin.

Kanavien puhdistus yhtä tärkeää kuin nuohous

Kuivuripalojen määrä on yllättävän vakio, vaikka olosuhteet vaihtelevat vuosittain. Monina vuosina palojen määrä on ollut yli 40, mutta viime vuonna vain noin 30. Koko rakennus on tuhoutunut noin kolmanneksessa tapauksista, 2/3 palosta on selvitty pienemmillä vaurioilla.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuonna 2017 teettämän tutkimuksen mukaan 2/3 kuivuripaloista lähtee liikkeelle kattilasta. Muita palonaiheuttajia ovat muun muassa luistavat hihnat, sähköpalot ja salamat.

”Paloturvallisuuden kannalta vähintään yhtä tärkeää on puhdistaa kuivurin uunin suojakuoren ja lämmönvaihtimen väli sinne kertyvästä pölystä ja ilmakanavan kautta väärään suuntaan kulkeutuneista jyvistä ja roskista”, toteaa Houni.

Varsinkin kuivurin ilmakanavat jäävä helposti puhdistamatta, koska ne eivät näy päällepäin. Kanavien etuseinissä olevat luukut kannattaa avata, ja imuroida kanavien seinille ja etenkin pohjalle kerääntynyt pöly pois. ”Uunista irronneet, valkoisena hehkuvat karstahiutaleet voivat kulkeutua lämminilmakanavaa pitkin ja jopa koneiston läpi poistoilmakanavaan asti, ja sytyttää sen pohjalle kerääntyneen pölyn”, kertoo Houni.

Huolimaton nuohous kasvattaa paloriskiä!

Savupiippuun kerääntyy nokea, joka on palamatonta polttoainetta. Tämän polttoaineen laatu vaikuttaa ratkaisevasti palotapahtuman kuumuuteen, joten polttoöljyllä toimivassa kuivurissa on syytä pitää huolta polttoöljyn vedenpoistosta. Kuumemmassa poltossa nokea syntyy vähemmän.

Piipun huolimaton nuohous voi paloriskin vähentämisen sijaan kasvattaa sitä. Pitkään puhdistamatta ollut piippu on voinut kerätä paksun nokikerroksen. Mikäli nuohous tehdään huolimattomasti vain raapimalla kevyesti pintaa, jää pinta huokoiseksi, mikä lisää palon vaaraa. Kaikki irtonainen tavara on saatava pois pannusta ja kanavista jo nuohouksen yhteydessä. Muutoin irtonokea ja pölyä täynnä oleva piippu syttyy seuraavalla käyttökerralla palamaan.

Uunin kunnon tarkistus

Ammattilaiselta meni kuivurin pannun sekä savupiipun nuohoamisessa alle tunti. Nuohouksen voi tehdä myös itse ja tarkastuttaa tämän jälkeen ammattilaisella.

Lämmönvaihtimen kunto tulee tarkistaa nuohouksen yhteydessä. Se voidaan tehdä tarkastuskameralla, taskulapulla tai puhaltimen ilmavirran avulla. Artikkelin lopussa on listattu osoitteita, mistä löytyy huolto-ohjeita sekä kuvia ja videoita työn tekemisestä.

Uunin luukut on yleensä tiivistetty palonkestävillä nauhoilla tms. Nauha on vaihdettava joka vuosi, koska litistetty nauha ei tiivisty kuin kerran. Uusia tiivisteitä saa valmistajilta ja alan huoltoyrittäjiltä ja tiivistenauhaa rautakaupoista. Antti-Teollisuus Oy on luovuttanut entisten kuivurimerkkien, kuten Jaakon, Sampsan ja Teijon, sekä ennen vuotta 1994 valmistettujen Antti-kuivureiden tuki- ja varaosa toiminnot Tmi Jorma Koposelle.

Vakuutusyhtiön konsultointi kannattaa

Paikallisesta vakuutusyhtiöstä kannattaa tiedustella asiantuntijan toteuttamaa paloriskien kartoitusta. Vanhat kuivurit ovat usein kiinteä osa muuta rakennuskantaa. Palo voi viedä kuivurin lisäksi myös viereiseen varastoon varastoidut koneet. ”Jos palon syttymissyyn selvityksessä havaitaan räikeitä laiminlyöntejä, voi se aiheuttaa vakuutuskorvauksen pienenemistä”, muistuttivat LähiTapiolan Teppo Raininko ja Pekka Lokinperä.

Kuivaamossa on oltava 12 kilon, 34A – 183 BC -luokan sammutin. Houni suosittelee toisen, vaikkapa kuusikiloisen sammuttimen sijoittamista kuivurin yläkertaan. Kuivurin yläkerrasta olevan pakollisen pelastusreitin toimivuus kannattaa myös varmistaa ja samalla huolehtia sen merkinnästä, jotta muutkin kuin isäntä itse löytää sen hätätilanteessa!

Uudet työkalut helpottavat nuohousta

Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiola esitteli kuivurin nuohousta 3.7.2020 Arovuoren kuivurilla Hausjärvellä. Hyvin huollettu kuivuri on niin vakuutusyhtiön kuin tilallisenkin etu. Nuohouksen hoiti Uudenmaan Nuohouspalvelu Oy – Timo Mitronen.

”Nuohouksen työkalut ovat parantuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Monet työkaluista ovat itse tehtyjä, mutta myös tehokkaat pienet taskulamput, imurit ja tarkastuskamerat helpottavat työtä. Käytän hengityssuojainta lähes jokaisella työmaalla”, kertoi Timo Mitronen.

Kattilan lämmönvaihtimen pintalämpötilat voivat olla satoja kun vastaavasti viljan ja puupölyn itsesyttymislämpötilat voivat olla alle 200 asteen luokkaa. Siksi bimetalliterällä varustettu puukkosaha on rälläkkää parempi työkalu, kun joudutaan irrottamaan esimerkiksi piipun nuohousluukkujen pultteja.

Lue lisää