Hydrauliikkasarja, osa 30: Hydrauliikassa prioriteettiventtiili antaa etuoikeuden

Ohjaus ja jarrut ovat ajettavan koneen turvallisuuden kannalta tärkeimmät toiminnot. Jos orbitrol-ohjaus ja työhydrauliikka saa virtauksen yhteiseltä pumpulta, täytyy ohjaus priorisoida ennen työhydrauliikkaa.
Tilaajalle
Kolmitievirransäätöventtiili päästää virtauksen ensisijaisesti kanavaan CF (nuolen osoittama reitti). Näin tapahtuu siksi, että karaa vasemmalle painava jousi pyrkii pitämään kanavan avoinna tähän suuntaan. Pumpulta kohti CF-kanavaa menevää virtausta rajoitetaan kuristimella. (Joka tässä tapauksessa on säädettävä.) Pumpun tuotto on lähtökohtaisesti niin suuri, että kuristus nostaa pumpulta tulevassa kanavassa P painetta niin paljon, että sen työntövoima karassa jousen vastakkaisella puolella saa karan siirtymään oikealle, mikä avaa ylijäävälle öljylle pääsyn kanavaan EF. Kara puolestaan alkaa kuristaa CF-kanavaan menevää virtausta, jos CF-kanavassa vallitseva paine laskee esimerkiksi kanavaan kytketyn sylinterin työn keventyessä. Venttiilin P-kanavassa oleva (säädettävä) kuristin aiheuttaa myös paine-eron kuristuskohdan yli eli paine on alhaisempi kuristimen jälkeen. Paine-ero ja karaa työntävän jousen voima pyrkivät koko ajan asettumaan tasapainoon ja näin ne pitävät virtauksen tasaisena ja CF-kanavaan liitetty sylinteri liikkuu tasaisella nopeudella kuormasta riippumatta.