Hydrauliikkasarja osa 29: Hydrauliikkaan liittyvät riskit on hyvä tuntea – vika tai väärä asennustapa voi pahimmillaan johtaa vammautumiseen tai kuolemaan

Hydrauliikka on erittäin varmatoimista ja siten myös turvallista, mutta täysin vaaratonta se ei ole. Joka vuosi useita ihmisiä vammautuu hydrauliikan toimintahäiriöiden vuoksi ja silloin tällöin hydrauliikan vika tai väärä asennustapa johtaa kuolemaan. Hydrauliikkaan liittyvät riskit on hyvä tuntea. Vain siten voi välttää vahinkoja.
Hydraulisesti toimivissa koneissa letkujen rikkoontuminen on koneen käyttäjän kannalta suurin riski. Tämän takia kuljettajan läheisyydessä sijaitsevat letkut on suojattava kuten esimerkiksi tässä tapauksessa minikaivinkoneen puomin tyvessä.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
Virheet asennuksissa lyhentävät letkuasennelmien ikää. Kuvan ylin kuvapari esittää hyvin tavallista tilannetta, jossa liittimien muttereita kiristettäessä on letku päässyt kiertymään, jolloin se on jäänyt jännitykseen. Letkuun voi syntyä kierre myös silloin, kun pidempää letkua pujotetaan siten, että letku tekee yhden tai useamman mutkan (keskimmäinen kuvapari). Letkun liittimet on aina valittava niin, että ne ohjaavat letkun lähtemään oikeaan suuntaan. Muutoin letkun jäykkyys ja omapaino saattaa pakottaa sen liian jyrkkään mutkaan (alin kuvapari).
Virheet asennuksissa lyhentävät letkuasennelmien ikää. Kuvan ylin kuvapari esittää hyvin tavallista tilannetta, jossa liittimien muttereita kiristettäessä on letku päässyt kiertymään, jolloin se on jäänyt jännitykseen. Letkuun voi syntyä kierre myös silloin, kun pidempää letkua pujotetaan siten, että letku tekee yhden tai useamman mutkan (keskimmäinen kuvapari). Letkun liittimet on aina valittava niin, että ne ohjaavat letkun lähtemään oikeaan suuntaan. Muutoin letkun jäykkyys ja omapaino saattaa pakottaa sen liian jyrkkään mutkaan (alin kuvapari). Kuva: Jussi Laukkanen

Suurimman osan koneiden hydrauliikkaan liittyvistä onnettomuuksista voisi välttää tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta lisäämällä. Yleensä hydrauliikan käyttäjä tai korjaaja pystyisi välttämään onnettomuuden omalla toiminnallaan. Vain sellaisia onnettomuuksia on hyvin vaikea ehkäistä ennakolta, joiden aiheuttajana on tekniikan pettäminen täysin odottamattomalla tavalla.

Suomessa julkaistuista työtapaturmaraporteista selviää, että pääosa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on tapahtunut muussa tilanteessa kuin koneen normaalin käytön aikana. Yleensä kysymys on ollut koneessa ilmenneen häiriön tutkimisesta, vian korjaamisesta tai jostain asennustyöstä, jota koneelle ollaan tekemässä.

Tyypillinen esimerkki tämän tyyppisestä onnettomuudesta on puristuminen kuorma-auton kippiohjaamon alle. Kuljettaja on ensiksi havainnut jonkin teknisen ongelman auton moottorissa ja alkanut sen vuoksi kipata ohjaamoa päästäkseen tutkimaan moottoria.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Ajan säästämiseksi hän ei kippaa hyttiä loppuun saakka niin, että hytin painopiste siirtyisi kiinnitysnivelien etupuolelle. Hytti jää hydrauliikan varaan kuljettajan mennessä sen alle. Hän ei välttämättä huomaa, että hytti laskeutuu hiljalleen takaisin ja siinä vaiheessa, kun hytti on laskeutunut niin alas, että kuljettaja havaitsee tilanteen, ei hän pääse enää pois.

Edellä kuvatussa tapauksessa voidaan nähdä kaksi syytä onnettomuuteen. Ensin oli kuljettajan tekemä käyttövirhe, kun hän ei kallistanut hyttiä tarpeeksi pitkälle. Toinen syy oli hydraulitekniikassa: joko kippauspumpun venttiili vuoti, sylinterin tiiviste vuoti tai sylinterin letku vuoti. Onnettomuuden syntymiseen tarvittiin siis kaksi asiaa samaan aikaan, mutta onnettomuuden olisi voinut estää toimimalla turvallisella tavalla.

Puristuminen koneen osien väliin

Korjaustöissä suurin riski on joutua puristuksiin koneen raskaiden osien väliin tai alle. Tavallisesti tässä kohtaa tulee mieleen, kuinka yllättävä letkun katkeaminen voi saada puomin putoamaan alas silmänräpäyksessä.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Tavallisempaa on kuitenkin se, että asennustöitä tekevä epähuomiossa liikauttaa venttiilin avausmekanismia tai irrottaa letku- tai putkiliitoksen, jonka kautta esimerkiksi puomia ylhäällä pitävä sylinteri pääsee tyhjenemään.

Itsestäänselvää pitää olla, ettei hydraulisylinterin varassa olevan koneen osan alle ole menemistä, Jos koneen puomirakenteen on oltava kohotettuna korjauksen aikana, on sylinterit aina varmistettava sylinterin liikkeen estävällä turvaraudalla.

Todennäköisimmin hydrauliikan varmistaminen unohtuu silloin, kun mitään ei varsinaisesti ole nostettu ylös hydrauliikan varaan.

Eräs tunnettu vaara liittyy runko-ohjatun koneen ohjaushydrauliikan korjaamiseen. Kun ohjaushydrauliikkaan liittyvän öljykanavan jonkin osan irrottaa, saattaa koneen runko käännähtää niin, että etu- ja takarungon väli kääntyy kiinni ja siellä töissä oleva asentaja jää puristuksiin.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Tämä tapahtuu todennäköisimmin, mikäli kone on kaltevalla alustalla. Ainoa täysin varma keino vaaran poistamiseksi on runkonivelen lukitseminen asettamalla tarkoitukseen tehty tanko lukintakorvakkeiden väliin.

Joskus onnettomuus syntyy hyvin yllättäen. Toissa vuonna tapahtui kuolemaan johtanut onnettomuus, kun pyöräkuormaajaa korjaamassa ollut työntekijä puristui hydraulisesti toimivan konepellin väliin. On tärkeää aina miettiä, mitä tapahtuu, jos tekniikassa jotain menee vikaan ja tehdä varmistus sen varalta.

Öljykin voi tappaa

Hydrauliikassa käytettävä öljy muodostaa oman riskinsä. Pääasiassa tämä johtuu korkeasta paineesta, mutta öljy voi olla vaarallista myös korkean lämpötilan vuoksi ja jopa suorien kemiallisten vaikutusten seurauksena.

Letkuun tai putkeen syntynyt alle millinen reikä on yleensä kaikkein vaarallisin. Sen kautta karkuun pääsevä öljymäärä on niin pieni, ettei paine pääse laskemaan vuodon seurauksena.

Öljysuihku voi sen sijaan olla niin ohut, ettei sitä havaitse huonosti valaistussa koneistotilassa ja siksi sitä ei osata varoa. Pieniläpimittainen reikä toimii samalla tavoin kuin painepesurin suutin ja öljysuihkun voima on suuri.

Suihku pystyy läpäisemään ihon ja se menee helposti vaatteiden läpi tai neulekankaisen asentajan käsineen lävitse. Pahimmillaan öljy tunkeutuu useamman sentin syvyyteen lihaksessa.

Tällä tavoin öljyn likaama kudos ei parane millään keinolla, vaan se on leikattava kokonaisuudessaan pois. Mikäli näin ei tehdä, käynnistyy öljyyntyneessä kudoksessa tulehdus, joka nopeasti leviää eteenpäin. Huonosti hoidettu öljysuihkun aiheuttama vamma on johtanut silloin tällöin raajan ambutaatioon, koska tulehduksesta on seurannut kuolio.

Kuuma öljy ja öljysumun syttyminen

Öljy voi aiheuttaa palovamman samaan tapaan kuin moottorin jäähdytysneste. Näiden lämpötilaero ei välttämättä edes ole kovin suuri normaalissa työskentelyssä,

Hyvin useissa koneissa hydrauliöljyn lämpötila nousee selvästi yli 50 asteen työskentelyn aikana. Tämä on jo niin korkea lämpötila, että öljyn kastellessa vaatteet ehtii palovamma syntyä ennen kuin vaatteet on saanut päältään. Jos öljyn lämpötila on +60 °C, voi vakava palovamma syntyä noin sekunnissa.

Tämän takia korjaustöihin ei pitäisi koskaan ryhtyä ennen kuin kone on jäähtynyt tarpeeksi.

Öljyyn liittyy palovaara myös siinä tapauksessa, että paineen alainen öljy suihkuaa pienestä vuotoreiästä ja muodostaa ilmaan öljysumua. Näin muodostunut aerosoli voi syttyä esimerkiksi sähkökipinästä. Syttyminen on räjähdysmäistä ja liekissä on paljon lämpöenergiaa.

Tämän on epäilty olleen syynä eräissä konepaloissa, joiden on kuvailtu alkaneen kesken työn voimakkaalla leimahduksella.

Öljysumu voi johtaa koneen lähellä olevan kuolemaan, vaikka sumu ei syttyisi palamaan. Keuhkoihin päässyt öljy voi riittävän suurena pitoisuutena aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen, joka on hengenvaarallinen tila. Näin voi käydä, jos ei pääse poistumaan öljysumusta nopeasti.

Nämä edellä kerrotut riskit kannattaa ottaa huomioon koneita korjatessa ja huollettaessa. Kuten sanottu, valtaosa ilmoitetuista työtapaturmista olisi voitu välttää pelkästään harkinnalla ja varovaisuudella.

Tekniset keinot tapaturmien välttämiseksi

Tekniikan pettämisestä johtuvat työtapaturmat hydraulisten koneiden kanssa johtuvat hyvin usein vikaantuneista letkuista. Siksi letkuasennelmiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Oheisessa taulukossa on tärkeimmät syyt letkujen vaurioitumiseen. Huolehtimalla näistä pienenee riski murto-osaan.

Turvallisuusnormit edellyttävät sellaisten letkujen suojaamista rikkoutumisen varalta, joiden lähellä koneen käyttäjä tai muut työntekijät joutuvat oleskelemaan. Alle puolen metrin päässä koneen käyttäjästä sijaitsevat letkut on suojattava. Yhdessä tämä suojaaminen ja kaikkien letkujen kunnosta ja oikeasta asennuksesta huolehtiminen tekevät koneesta mahdollisimman turvallisen työskentelypaikan.

Tutustu myös Koneviestin Turvallisuuskortti-sarjaan, joissa käydään läpi maatalouskoneiden kanssa syntyvät vaaratilanteet! Löydät kaikki artikkelit hakusanalla Turvallisuuskortti.

Syyt, joiden takia letkuasennelman käyttöikä lyhenee ja se voi rikkoontua ennenaikaisesti:

 • Letkun turvallinen käyttöikä on ylitetty
 • Letku on ollut varastoituna liian kauan ennen käyttöönottoa
 • Varastointipaikan olosuhteet ovat olleet sopimattomat (liikaa lämpöä, auringonvaloa, sähkölaitteiden otsoni)
 • Liittimen väärä puristusmitta
 • Letkun väärin tehty liittäminen (kuorinta)
 • Asennelma on liian lyhyt
 • Asennelma on liian pitkä
 • Taivutussäde on liian pieni kyseiselle letkulle
 • Letkun hankaantuminen (huono kiinnitys, väärä kulkureitti)
 • Letku jätetty kierteelle asennettaessa
 • Järjestelmässä on letkun kestoa korkeampi paine
 • Järjestelmässä on liikaa tai liian voimakkaita paineiskuja
 • Öljyn tai ympäristön lämpötila liian korkea