Verraton Vesimestari -monitoimilait –kuivalta maalta kuuden metrin syvyyteen

Pitäisi kaivaa rantaa, ruopata hieman syvemmältä, haravoida kasvustoa pois, pystyttää paaluja laituria varten ja kenties vielä imuruopata liejuista pohjaa. Savotta on hankala ilman kotimaista Vesimestaria, joka kykenee kaikkiin edellä oleviin askareisiin.
Tilaajalle
Vesimestarin toiminnan ydin on koneen etupäässä oleva kaivupuomi, johon voidaan kiinnittää erilaisia kauhoja tai imuruoppauspää. Kuvassa näkyvä jyrsinpää irrottaa pohjalietteen, joka pumpataan paksua letkua pitkin läjitysalueelle.