Jätevesien käsittelyyn muutoksia

Eduskunta muutti ympäristönsuojelulakia ja asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, mutta muutosten vaikutukset jäävät käytännössä melko pieniksi.
Tilaajalle