Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy:n erikoisalaa on vesirakentaminen - Kaivutyötä rannalla ja veden päällä

Tavallisia kaivutöitä tekijöitä on paljon ja runsas tarjonta painaa hintatason pahimmillaan kannattavuusrajan alapuolelle. Mitä vaativampiin töihin siirrytään, sitä harvemmaksi käyvät kilpailijat. Kaluston kalleus ja osaavien työntekijöiden löytäminen tuovat kuitenkin haastetta.
Tilaajalle