Kotimainen energia kiinnostaa Saksassakin

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
Sun Farm Power Box on ”peräkylien” karjatiloille tarkoitettu sähköntuotantokontti, joka voidaan varustella asiakkaan tarpeiden mukaan. Näyttelyssä esillä olleessa kontissa oli kaksi dieselgeneraattoria, aurinkokennojen tuottaman virran keruujärjestelmä sekä lithium-ion- akkupaketti, jolla voidaan tasata sähkön tuotannon ja käytön välisiä huippuja ja sähkökatkoksia. (UO)
Sun Farm Power Box on ”peräkylien” karjatiloille tarkoitettu sähköntuotantokontti, joka voidaan varustella asiakkaan tarpeiden mukaan. Näyttelyssä esillä olleessa kontissa oli kaksi dieselgeneraattoria, aurinkokennojen tuottaman virran keruujärjestelmä sekä lithium-ion- akkupaketti, jolla voidaan tasata sähkön tuotannon ja käytön välisiä huippuja ja sähkökatkoksia. (UO)
Puolalainen Asket oli tuonut näytille olkibriketti-järjestelmän, johon kuuluu erikokoisia laitteistoja aina 903 300 kg brikettejä tunnissa. Pienin laitekokonaisuus Biomasser on yhden henkilön käytettävä pienkanttipaalisilppuriin perustuva ja isompi täysin automatisoitu suurkantti ja pyöröpaalisilppuriin perustuva laitteisto. Briketit ovat 89 mm halkaisijaltaan ja pituus ennalta määrittelemätön. (SN)
Puolalainen Asket oli tuonut näytille olkibriketti-järjestelmän, johon kuuluu erikokoisia laitteistoja aina 903 300 kg brikettejä tunnissa. Pienin laitekokonaisuus Biomasser on yhden henkilön käytettävä pienkanttipaalisilppuriin perustuva ja isompi täysin automatisoitu suurkantti ja pyöröpaalisilppuriin perustuva laitteisto. Briketit ovat 89 mm halkaisijaltaan ja pituus ennalta määrittelemätön. (SN)
Saksalainen Spanner esitteli puukaasulaitostaan josta on olemassa eri versioita 945kW. Hyötysuhde on kohtalaisen hyvä, sähkötehon lisäksi 9 kW laitoksesta tulee 25 kW:a lämpöä ja 45 kW:n laitoksesta 108 kW:a lämpöä, laitoksia voidaan liittää yhteen Energy Block järjestelmäksi. Kontteihin rakennettuja tehtaalla esiasennettuja laitteistoja voidaan yhdistää ja toiminnot voidaan automatisoida polttoaineen syötöstä tuhkan poistoon. Puukaasu muutetaan sähköenergiaksi polttomoottorin avulla, joka pyörittää generaattoria, lämpöenergia kerätään polttolaitoksen ja moottorin pakokaasuista. Valmistajan edustaja kertoi yhtiön ratkaisseen puukaasulaitosten tervaongelman kaksivaiheisella kaasutuksella, jossa toisessa vaiheessa lämpötila nostetaan niin korkeaksi, että terva poltetaan lämmöksi. Polttoaineeksi käy puuhake, pelletti ja briketti. Paras hyötysuhde saadaan pelletillä, mutta ongelmana on sen suhteellisen korkea hinta. (SN)
Saksalainen Spanner esitteli puukaasulaitostaan josta on olemassa eri versioita 945kW. Hyötysuhde on kohtalaisen hyvä, sähkötehon lisäksi 9 kW laitoksesta tulee 25 kW:a lämpöä ja 45 kW:n laitoksesta 108 kW:a lämpöä, laitoksia voidaan liittää yhteen Energy Block järjestelmäksi. Kontteihin rakennettuja tehtaalla esiasennettuja laitteistoja voidaan yhdistää ja toiminnot voidaan automatisoida polttoaineen syötöstä tuhkan poistoon. Puukaasu muutetaan sähköenergiaksi polttomoottorin avulla, joka pyörittää generaattoria, lämpöenergia kerätään polttolaitoksen ja moottorin pakokaasuista. Valmistajan edustaja kertoi yhtiön ratkaisseen puukaasulaitosten tervaongelman kaksivaiheisella kaasutuksella, jossa toisessa vaiheessa lämpötila nostetaan niin korkeaksi, että terva poltetaan lämmöksi. Polttoaineeksi käy puuhake, pelletti ja briketti. Paras hyötysuhde saadaan pelletillä, mutta ongelmana on sen suhteellisen korkea hinta. (SN)
Syswe esitteli erilaisia valvontajärjestelmiään. Yksi näytteillä ollut infrapunakameraan perustuva helikopterisovellus on biokaasulaitosten vuotoja kuvaava laitteisto. Normaaleilla vuotomittareilla pystytään havaitsemaan vuotoja, mutta Syswen kameralla saadaan vuotopaikka helposti selville. Sillä voidaan myös arvioida vuodon määrää. Helikopterilla pystytään kiertämään laitoksen ympärillä turvallisesti. (SN)
Syswe esitteli erilaisia valvontajärjestelmiään. Yksi näytteillä ollut infrapunakameraan perustuva helikopterisovellus on biokaasulaitosten vuotoja kuvaava laitteisto. Normaaleilla vuotomittareilla pystytään havaitsemaan vuotoja, mutta Syswen kameralla saadaan vuotopaikka helposti selville. Sillä voidaan myös arvioida vuodon määrää. Helikopterilla pystytään kiertämään laitoksen ympärillä turvallisesti. (SN)

Aurinkoenergian tukiohjelma on rakennettu laskevaksi, eli parhaat ajat ovat jo ohi. Toisaalta laitteiden kehitys ja yleistyminen on laskenut hintatasoa, minkä vuoksi järjestelmiä kysytään edelleen. Tuotantorakennusten katot ja joutomaat ovat oivallisia paikkoja tilakohtaisille voimaloille. Pimeän aikana tarvittava energia voidaan tuottaa esimerkiksi hakkeella, sillä nuukasti saksalaiset käyttävät metsään jäävän hakkuutähteet tarkkaan hyväkseen.

Sähköä voidaan siirtää kauemmas kuin lämmintä vettä, minkä vuoksi valmistajat kehittävät erilaisia kaasutuslaitoksia, joilla hakkeesta tai pelleteistä saadaan polttomoottorin käyttövoimaksi sopivaa kaasua.

Kotimaisella sähköllä on nykyisessä poliittisessa tilanteessa kysyntää, sillä useimmat uudet asunnot lämpiävät ensisijaisesti venäläisellä maakaasulla, jota kuljetetaan joko Itämeren tai Ukrainan kautta kulkevissa putkistoissa.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Uolevi Oristo