Suota ja korpea pelloksi - sotien jälkeen Suomella oli valtava raivausurakka

Suomen elintarvikeomavaraisuus oli sotavuosina kehnossa jamassa, eikä rauha tilannetta juuri korjannut, koska viljelymaasta reilut 10 prosenttia oli menetetty ikiajoiksi. Mittavat raivaukset olivat ainoa keino tilanteen korjaamiseksi ja niiden toteutuksessa yritettiin hyödyntää koneita mahdollisimman paljon. ”Katepillari” oli toivottu vieras moneen maalaiskylään.
Tilaajalle