Kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta annettua määräystä muutettu – siirtymäaikoihin muutoksia

Liikenne- ja viestintävirasto on 21.12.2020 antanut määräyksen kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta. Nyt 1.4.2021 voimaan tulleen määräyksen siirtymäaikoihin on tullut muutoksia.
Raakapuun varmistamisesta annetun määräyksen siirtymäaikaa on jatkettu vuodenvaihteesta 1.7.2022 saakka, koska uusia kiristimiä ei ole ollut saatavilla merkittävään osaan puutavara-autoista vielä joulukuun 2021 aikana.
Raakapuun varmistamisesta annetun määräyksen siirtymäaikaa on jatkettu vuodenvaihteesta 1.7.2022 saakka, koska uusia kiristimiä ei ole ollut saatavilla merkittävään osaan puutavara-autoista vielä joulukuun 2021 aikana. Kuva: Timo Rintakoski
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Ajoneuvoalan komponentti- ja raaka-ainepula vaikuttaa myös tieliikenne- ja ajoneuvolakeihin tehtyihin määräyksiin. Raakapuukuorman varmistamisen siirtymäajan piti loppua 1.1.2022. Nyt siirtymäaikaa on jatkettu ja vaatimuksia sovelletaan 1.7.2022 alkaen.

Siirtymäaikaa jatkettiin, koska Covid-19-pandemiasta johtuen ajoneuvoteollisuuden komponenteissa on ollut vaikeasti ennakoitavia saatavuusongelmia. Joulukuun 2021 aikana on käynyt ilmi, että merkittävä määrä ajoneuvoja odottaa uusia kiristimiä ja määräyksen tarkoitettu voimaantulo heti vuoden 2022 alusta aiheuttaisi tässä tilanteessa merkittäviä ongelmia raakapuukuljetusten hoitamiseen.

Määräyksessä todetaan raakapuukuormien sidonnan osalta, että puutavaranipun sidosten yhteenlasketun nimellislujuuden tulee olla vähintään 0,2-kertainen puutavaranipun massaan nähden ja kiristysvoiman 0,05-kertainen puutavaranipun massaan nähden. Jos puutavaranipun edessä ei ole sermiä tai toista nippua, tulee puutavaranipun sidonnan nimellislujuuden ja kiristysvoiman olla 1,5-kertainen edellä mainittuihin vaatimuksiin nähden. Ajoneuvoon kiinteästi asennettuihin raakapuun sidontavälineisiin tulee merkitä niiden nimellislujuus ja niiden tuottama kiristysvoima.