Vastaako suunnittelija rakennuttajalle?

Keskimäärin noin joka neljäs rakennusvirhe juontaa juurensa suunnitteluun. Ennen suunnittelutyön aloittamista rakennuttajan ja suunnittelijan olisi tehtävä suunnittelusopimus, jossa sovitaan tarkasti mm. työn laajuudesta ja valmistumisaikataulusta.
Tilaajalle
Suurimmassa osassa maatalouden rakennuskohteista yhteistyö rakennuttajan ja suunnittelijoiden kesken sujuu kitkatta ja aurinko paistaa navettaan. Entä sitten ellei lopputulos tyydytäkään rakennuttajaa?