Energiaa lannasta ja kasvijätteestä - Biosonin pitkäaikainen hanke toteutui viimein

Bioson Oy:n biokaasulaitoksen synty oli pitkä projekti. Odotuksen vuodet eivät kuitenkaan menneet hukkaan, sillä kypsyttelyvaiheessa laskelmat tarkentuivat ja tekniikka kehittyi.
Tilaajalle
Biokaasulaitoksen tuotantoyksikkö käsittää materiaalin vastaanottotilat ja käytetyn lietteen varastotilan, jossa myös tuotettu kaasu säilytetään.