Esittelyssä pellon laadun mittarit, joilla saadaan reaaliaikaista tietoa pellon tilasta – mittatietoa voidaan käyttää tuotannon tukena

Viljelyä tukevaa mittatietoa on nykyään tarjolla runsaasti. Tiedon runsaus ei välttämättä edistä itse pääasiaa eli viljelypäätösten optimointia. Haasteita on sekä mittaamisessa että tulkinnassa.
Tilaajalle
Hyvä sadon tunnistamme kyllä, mutta matkalla tarvitsisimme myös tuotantoa ohjaavaa mittatietoa.