Hakelämpökeskus vanhaan rehutorniin

Polvijärveläisten Helena ja Jouko Pajarisen omistamalla Hautakarin tilalla on totuttu tekemään ennakkoluulottomia ratkaisuja. Vuonna 2002 he lopettivat hyvätuottoisen lypsykarjanpidon ja panostivat luomuviljelyn ohella muutama vuosi aiemmin aloitettuun lasertulostimien uusiokasettien tuotantoon.
Tilaajalle