Kiinnostus lietteen sijoitukseen kasvaa - 70 000 m³ lietettä vuodessa

Urakoitsija Antti Malmi Aurasta on urakoinut lietteen levitystä vuodesta -95 lähtien. Levitysmäärät ovat kasvaneet vuosittain, ja tänä sesonkina lähestytään 70 000 kuution rajapyykkiä. Urakoinnin lisääntyminen johtuu eläinyksiköiden kasvaneesta koosta ja viljelijöiden lisääntyneestä työmäärästä, mikä tekee urakoitsijan käytöstä järkevän vaihtoehdon. Toisaalta levittäminen taajamien liepeillä oleville pelloille onnistuu yleensä pienemmillä rutinoilla, jos käytössä on letkulevitin tai sijoitin, mikä taas on kallis hankinta vain yhden tilan tarpeisiin. Lietteen sijoitus pienentää myös riskiä, että lietettä joutuisi säilörehun joukkoon.
Tilaajalle