Kalkinlevityskoneet teloilla – vastaus hankaliin levitysolosuhteisiin

Entistä laudommat ja märemmät talvet tarkoittavat haastavia levitysolosuhteita ja kalkitus painottuu entistä enemmän syksyyn ja sänkikalkituksiin. Haastavat levitysolosuhteet puolestaan vaativat perinteisistä poikkeavia kalkituskoneita.
Tilaajalle
Kirpun lastaus tehdään kuljetuslavetin veturina toimivalla etukuormaintraktorilla.